Menu

Tööinspektsioon võtab koostöös Baltimaade kolleegidega osa lähetatud töötajate jätkuprojektist, et tagada lähetatud töötajate direktiivi 96/71 ja jõustamisdirektiivi 2014/67 parem rakendamine, kohaldamine ja jõustamine pidades projekti vältel eelkõige silmas riikidevahelise teenuste osutamise raames lähetatud töötajaid.

Tegu on järjestikku juba kolmanda lähetatud töötajate jätkuprojektiga, mis sel korral kannab nime „Promotion of Transnational Cooperation Among Stakeholders and Dissemination of Best Practices to Enhance the Enforcement of the European Legislation Regarding Posted Workers and Posting Issues.“ Projekti partneriteks on sotsiaalpartnerid ja tööinspektsioonid Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast.

Lisaks on projekti olulisteks eesmärkideks informatsioonile parema ligipääsetavuse tagamine, läbipaistvuse suurendamine läbi sotsiaalpartnerite ja lähetatud töötajate igapäevaküsimustega tegelevate asutuste koostöö arendamise ning sotsiaalpartnerite vahelise koostöö edendamine.

Projekt ” Promotion of Transnational Cooperation Among Stakeholders and Dissemination of Best Practices to Enhance the Enforcement of the European Legislation Regarding Posted Workers and Posting Issues“ algas 1. märtsil 2016 ja lõppeb 31. detsembril 2017.

Projekti kaasfinantseeris Euroopa Liit

Projekti number: VS/2016/0024

Projekti periood: 01.03.2016-31.12.2017

Taotleja: Project Management and Training Center (VSI Projektu Valdymo Ir Mokymo Centras)

Partnerid: Estonian Transport and Road Workers’ Trade Union (ETTA), Latvian Trade Union of Public Service and Transport Workers (LAKRS), Lithuanian Carriers’ Trade Union (LCTS), Independent and Self-governing Trade Union „Solidarnosc“ (NSZZ „Solidarnosc“), State Labour Inspectorate of Republic of Lithuania (Leedu tööinspektsioon), State Labor Inspection of Republic of Latvia (Läti tööinspektsioon), Estonian State Labour Inspectorate (Eesti Tööinspektsioon), Lithuanian Confederation of Industrialists (LCI), Vilnius Industry and Business Association (VIBA), Lithuanian Trade Union „Solidarity“ (LTUS).

Lisainfo: Liis Vaino liis.vaino|ät|etta.ee või 6 413 129