Menu

2017


2015

 

 


2014

 • Pikutamise koolitus - AllePal OÜ
 • Uue ventilatsiooni paigaldamine töökeskkonna õhutemperatuuri parandamiseks - Molycorp Silmet AS 
 • Töötajate teavitamine juhtunud tööõnnetustest - Jeld-Wen Eesti AS 
 • Inspireeriv ja silmaringi laiendav seminarisari "Vaata oma vaatenurgast kaugemale" - LHV Pank AS

2013


2012

 • Ohutusteatmiku väljatöötamine ettevõtte külaliste turvalisuse tagamiseks - Mentum Eesti 
 • Töökeskkonna riskide vähendamine kasutatavaid seadmeid moderniseerides - Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS
 • Keevitusgaaside kõrvaldamine tööruumi õhust teisaldatavat eraldit kasutades - AS Järva Teed
 • Töövahendite korrasoleku tagamine kontrollisüsteemi rakendamisega - Sakala Teed OÜ
 • Tööohutuse ja tootlikkuse parandamine töövahendi ohutuks seadistamise abil - Trafox Eesti OÜ
 • Tööohutuse tagamine ajutisel kõrgtööl - KM Element
 • Tuuletõmbe vähendamine tootmistsehhis ja laos - Glamox HE
 • Küllaldase mikrokliima ja õhuvahetuse tagamine tootmisruumides - Põltsamaa Felix
 • Töötajate füüsilise koormuse vähendamine ja töötingimuste parandamine - Räpina Paberivabrik
 • Välissaaste kontoriruumi õhku jõudmise piiramine -PRO PMK OÜ
 • Puldiga juhitava tõstandukse kasutuselevõtmine vältimaks tõmbetuule tekkimist tootmissaalis - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Ahjudest tuleva suitsu tootmissaali kandumise vältimine äratõmbe parandamise abil - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Ühiskaitsevahendi rakendamine töötajate kaitseks lendavate kummiosakeste eest - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ

2011

·         Paremate töötingimuste loomise kaudu kvaliteetsema toodangu tagamine - Greiner Packaging AS

 • Vigastusohu vähendamine saeraami piiramise abil - Seelingport OÜ
 • Töövahendi kasutamise ohutumaks muutmine kaitsekatte paigaldamise abil - Dold Puidutööstus 
 • Töötajaskonna kaasamine töökeskkonna edendamisse ja uute ideede esitamisele motiveerimine - Saint-Gobain Glass Estonia
 • Nurgakaitsete kasutamine lehtmetalli materjali jääkide ladustamisel ja transportimisel - Hanza Tarkon
 • Isikukaitsevahendite vajaduse vähendamine müratõkke lae paigaldamise abil - Hanza Tarkon
 • Tööaja kohandamine töötajate ja tööandja koostöös - Eesti Höövelliist
 • Osalise tööaja kokkulepe sõlmimine tööandjale paindlikkust ning töötajale stabiilsust tagaval viisil - Abakhan Fabrics Eesti
 • Tööalaste eksimuste korral hoiatamise selge süsteemi loomine - Enics Eesti AS 
 • Tööajakava edastamine töötajatele ja muudastuste tegemine kavasse - Tallinna Kaubamaja AS
 • Tööprotsessi ohutumaks muutmine freesi šablooni tehnilise arendamise abil - Sandla Puit
 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste registreerimise, nendest teatamise ja uurimise korra väljatöötamine - ISS Eesti 
 • Ohutuma töökeskkonna loomine ja riskide vähendamine - OÜ Merinvest
 • Vigastusteohu vähendamine uue järkamissae kaitsekatte kasutusele võtmise abil - Alumiste SV
 • Töövahendi ohutumaks muutmine kaitsemehhanismi tõhustamise abil - ALLY OÜ
 • Töötingimuste leevendamine kuumas keskkonnas - PRO PMK OÜ

    


2010

 • Libisemise ja kukkumise ennetamine toiduainete tootmises - Polven Foods
 • Tekstiilitolmu kõrvaldamine tööruumidest - Svarmil
 • Töö ja pereelu parem ühildamine pikaajaliste graafikute koostamise abil - Pärnu Vesi
 • Töötajate teadlikkuse tõstmine tööprotsessi korralduslike ja tehniliste lahenduste kaudu - Rebruk GH
 • Töötajatel kaasaegsete töötingimuste loomine põllumajanduses - Aravete Agro
 • Töötajate väsimuse ja tööstressi vähendamine otsuste objektiivsust suurendavate seadmete abil - Eesti Optik
 • Rikete esinemist vähendava ja heakorda parandava süsteemi kasutusele võtmine - ArcelorMittal Tallinn
 • Töötajate teadlikkuse tõstmine ning rikete esinemist vähendava süsteemi loomine - Kalvi Mõis
 • Kaasaegse töökeskkonna loomine ja riskide vähendamine - Rakvere Metsamajand
 • Puhta õhu ning sobiva töökeskkonna valgustuse ja temperatuuri tagamine autoremonditöökojas - Nõlvak & Ko

2009