Menu

2017


2015


2014


2013

 • Ergonoomilise töökeskkonna loomine FitBall'ide abil - A. Le Coq. AS
 • Muruniidukite hooldamise protsessi ergonoomilisemaks muutmine töölaua soetamise abil - Tanni-Vakoma OÜ

2012

 • Töötajate füüsilise koormuse vähendamine monotoonsete tööülesannete mehhaniseerimise kaudu - Räpina Paberivabrik
 • Reguleeritava kõrgusega töölaudade kasutamine sundasendite vältimiseks - Saarde vallavalitsus

2010


2009

 • Ergonoomilise töökeskkonna loomine õmblejatele - Delux Domotex
 • Pakkijate töökohtade muutmine ergonoomiliseks - Greiner Packaging
 • Käsielekterkeevitajatele ergonoomiliste töökohtade loomine ning seniste parendamine - Sveba-Dahlen
 • Töökohtade muutmine efektiivseks ja ergonoomiliseks - Viking Window  
 • Suuremõõtmeliste kipsplaatide transport ja paigaldamine põrandapinnast kõrgemal - Roteh Grupp 
 • Tehnilise lahenduse leidmine ergonoomilisema töökeskkonna loomiseks - Saaremaa Teed AS 
 • Ergonoomiliste töökohtade kujundamine töötasapinna reguleerimise võimaluse loomise abil - Erakliinik Dentes AS
 • Lihasväsimuse ennetamine töökohale sobiva tehnilise lahenduse rakendamise abil - Enerpoint Saare OÜ