Menu

Siit leheküljelt leiate meelelahutuslikud ning õpetlikud mängud, mille läbi on võimalik tõsta teadlikkust töösuhete ja töökeskkonnaga seonduvatest probleemidest.  


Tööotsimise ning töötingimuste hindamise mäng

Käesolev õppevahend on mõeldud 13-17 aastastele noortele tööotsimise ja alustamisega seotud oluliste teemade mõistmiseks. Mängulises võtmes tutvustatakse: eakohase ametikoha valimist, tööintervjuul esitatavaid tüüpilisi küsimusi, töölepingu sõlmimist ja töötingimuste sobivuse kontrollimist.

Teises, väiksemas mängus saab kontrollida, kas erinevates ametites töötavatel noortel on ikka korrektsed töölepingud ja –tingimused.

Tööinspektsioon soovib kõigile noortele head mängulusti, tarkust tööturule sisenemisel ning edukaid tööotsinguid. Mängimiseks kliki pildile.

 


Libisemise ja komistamise teemaline mäng “Töökad töölised”

Mängija on virtuaalsete tööliste brigaadi juht. Mängija ülesanne on juhtida oma töötajaid (mitme tegelase juhtimine samaaegselt), et need toimetaksid kohale vajaliku varustuse (kastid) ning samal ajal väldiksid ohte ja häirivaid faktoreid. Ohtude ilmnedes tuleb rakendada vahendeid töökeskkonna turvalisuse tagamiseks.

Mängukeskkonnaks on tootmishoone, mängija vaatab ruumi pealtvaates. Mäng on individuaalne. Mängija võistleb mängu keskkonnaga (suureneva raskusastmega). Mängu punkte arvutatakse teenitud kasumina, kuid kasumist on võimalik teenida vaid ohutult tööd tehes. Iga kohale toimetatud kasti eest teenib tulu,  kuid iga eksimus toob kaasa rahatrahvi. Igale töötajale tuleb maksta palka. Mängija ülesanne on ettevõte kasumis hoida ohutut tööd tehes.

Mängimiseks klikkige pildile.

Busyworkers mäng