Menu

Tunne oma õigusi – noor töötaja 2015

2015. aastal korraldab Tööinspektsioon sotsiaalkampaania „Tunne oma õigusi – noor töötaja“.

Kampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse suurendamine töökeskkonnast ja töösuhetest, et anda esmaseid teadmisi tööellu astujale ning vähendada alla kahe aastase tööstaažiga töötajatega juhtunud tööõnnetuste arvu.

Kampaania sihtgrupiks on noored töötajad (18+ vanusegrupp), kes valdavalt lõpetavad 2015. aastal kutseõppeasutused ja sisenevad tööturule.

Kampaania raames viiakse läbi meediakampaania, koostatakse erinevaid teabematerjale ja korraldatakse teabepäevi kutseõppeasutustes. Ilmus kahepoolne brošüür „Noore töötaja meelespea: Mida arvestada tööle minnes?“ / „Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?“.

Kampaaniat finantseerib Euroopa Sotsiaalfond programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ alusel.


Tervislikud töökohad – vähem stressi 2014–2015

2014.–2015. aastatel korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) üle Euroopa kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”, mille käigus kutsutakse erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone üle Euroopa aktiivselt võitlema psühhosotsiaalsete riskidega töökohtadel. Eestis koordineerib kampaaniat Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga.

Kampaania on suunatud kõikidele tööandjatele ja töötajatele eesmärgiga teadvustada tööstressi ja töökoha psühhosotsiaalseid riske ning julgustada tööandjaid ja töötajaid tegema nende riskide vähendamiseks koostööd. Eestis keskendutakse peamiselt kahele fookusele: tööalased suhted ning töö- ja pereelu ühildamine.

Kampaania raames toimub pressikonverents, seminarid erinevates Eesti linnades, tööohutuse filmiõhtu, Töötervishoiupäev, levitatakse ja avaldatakse teabematerjale, Napo multikaid ja teisi praktilisi vahendeid. 2014. aastal viidi läbi Hea Tava auhinna konkurss, mille eesmärgiks oli tõsta esile ettevõtteid ja organisatsioone, kes aktiivselt vähendavad tööstressi ja psühhosotsiaalseid riske töötajate endi kaasabil. 
Eestis toimuvate ürituste kohta leiab infot Tööelu portaalist.