Menu

Avaandmed

Siin lehel jagame Tööinspektsiooni avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis ja ilma ligipääsupiiranguta. 

Töövaidlused 2014-2018

*Töövaidluskomisjoni poolt lahendatud töövaidluste arv perioodil 2014-2018. Andmed ei sisalda töövaidluseid, mis on läbi viidud kinnise istungi raames või on veel menetluses.

Andmete uuendamise periood: kord aastas.

*Alates 01.01.2018 kehtib uus töövaidluse lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju Töövaidluskomisjonis. Enne antud seaduse jõustumist algatatud töövaidluse lahendamisele kohaldatakse eelnevalt kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seadust.

Tööõnnetused 2014-2018

*Tabel sisaldab andmeid lõpetatud tööõnnetuste juhtumite kohta perioodil 2014-2018. Andmed on uuendatud seisuga 12.02.2018.

Andmete uuendamise periood: kord aastas. 

Lähetatud töötajad seisuga 31. detsember 2018

*Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse paragrahv 5¹ kohaselt on kohustus Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida. 

Tabelit uuendatakse iga nädala esmaspäeval, jooksvad andmed on leitavad rubriigist Välismaine töötaja