Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd tähtajatu teenistussuhtega TÖÖINSPEKTOR-JURISTile (tööpiirkond Harju-, Lääne- ja Ida-Virumaa)

Tööinspektor-juristi põhieesmärk on teostada riiklikku järelevalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide ja  sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete täitmise üle, kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Registreerida Tööinspektsiooni infosüsteemis järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale ja viia läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Pakume:

 • võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd
 • asjatundlikku, motiveeritud ja toetavat meeskonda
 • arenemis- ja õppimisvõimalusi
 • 35-päevast põhipuhkust
 • põhipalka alates 1045 eurost (katseajal) kuni 1230 euroni kuus

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on juriidiline kõrgharidus või oled seda omandamas
 • Sul on huvi tööõiguse ja töösuhete ning sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja järelevalve vastu
 • Valdad eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt vähemalt kesktasemel
 • Sul on teadmised ja/või kogemus tööõigusaktide ja sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja reeglite rakendamisel
 • Sul on hea argumenteerimisoskus ja enesekindlus
 • Oled positiivse meelelaadiga ja töös tulemustele orienteeritud
 • Omad B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimiskogemust

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise hiljemalt 6. oktoobriks 2019 e-postile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor-jurist“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal@ti.ee

Aita meil muuta töösuhted korrektseks ja töövaidlused ajalooks!

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.

 

 


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.