Menu

Palgaandmed

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel. Palgad avalikustatakse hiljemalt 1. mail avaliku teenistuse veebilehel:

  • ametnike põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga;
  • ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.  

Tööinspektsiooni palgajuhend

 

Varasemad andmed