Menu

Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Korrakaitseseaduse rakendamine haldusmenetluses TTOS ja TLS alusel“, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni teenistujatele spetsiifilise täiendkoolitusprogrammi tellimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.03.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumi, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 27. ja 28. märtsil 2017 Harjumaal toimuvaks Tööinspektsiooni teenistujate koolituseks. 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2017. 

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna teabe peaspetsialist Alina Aruoja, e-post: alina.aruoja|ät|ti.ee.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust ruumi, toitlustuse ja majutuse pakkuja leidmiseks 25.04.2017 toimuvale tööohutuse alasele konverentsile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.01.2017 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tööinspektsiooni sõidukite liiklus- ja kaskokindlustus“, mille eesmärgiks on sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse tellimine Tööinspektsiooni omandis olevatele sõidukitele 2017. aastaks. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.12.2016 kell 23:59.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 5697 7931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Tunne oma õigusi – märka ohtu“ kampaania läbiviimine”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/180220  

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumi ja toitlustuse teenuse tellimine“ 13. jaanuaril 2017 Tartu linnas toimuvaks Tööinspektsiooni teenistujate koolituseks.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.11.2016.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna ESF TAT programmi juht Anna-Kristiina Iher, e-post: anna-kristiina.iher|ät|ti.ee.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Põrandakleebiste ja kalendrite tellimine”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179047

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Taksoteenuse tellimine“, mille eesmärgiks on sõiduautodega osutatava taksoteenuse tellimine 24 kuuks. Hankelepingu tulemusena sõlmitakse kahe eduka pakkujaga raamlepingud.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.10.2016 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks teenuse tellimine, millega mõõdetakse kliendirahulolu Tööinspektsiooni nõustamisteenusega ning Tööelu portaaliga (edaspidi rahulolu-uuring).

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.09.2016 kell 15:00

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile anni.raigna|ät|ti.ee


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse rakenduspraktika koolitus “, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni teenistujatele spetsiifilise täiendkoolitusprogrammi tellimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.08.2016 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on 40 eestikeelse artikli tellimine Tööelu portaalis avaldamiseks.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26.08.2016

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget “„Tunne oma õigusi – juhendamine ja väljaõpe“ kampaania läbiviimine“”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176162   

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumide, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 2. ja 3.septembril 2016 Tallinnas toimuvaks Tööinspektsiooni ümarlauaks.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.07.2016.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna välissuhete peaspetsialist Riina Otsepp, e-post : riina.otsepp|ät|ti.ee


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on Tööelu portaalile Google Adwords kampaania läbi viimine kuni 2016. aasta lõpuni.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.07.2016 kell 12.

Väikehankega seonduvad küsimused palume edastada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee.  


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Tööelu portaali arendus- ja hooldustööde tellimine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173970

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid „Tõlketeenuste tellimine.

Hanke tulemusena sõlmitakse kuni 5 eduka pakkujaga raamleping.

Hange on leitav (viitenumbri 172206 järgi) ja hankedokumendid on kättesaadavad riiklikust riigihangete registrist.

Hanke eest vastutav isik on õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2016 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „„Tunne oma õigusi – lepingueelsed läbirääkimised“ kampaania läbiviimine“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172525  

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitava teenust „Koolitusruumide, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 07. ja 08. juunil 2016 toimuvale Tööinspektsiooni teenistujate koolitusele.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.03.2016 kell 14:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Trükiteenuse tellimine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171581

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust ruumi, toitlustuse ja majutuse pakkuja leidmiseks 15.11.2016 toimuvale töötervishoiu ja tööohutuse alasele konverentsile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.03.2016 kell 14:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Infokirja „Tööelu“ väljaandmine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171073

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Väike-keskklassi sõiduauto ost“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169538


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Teenistujate tööriiete ja jalanõude hankimine“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168719 


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Väikeklassi sõiduautode ost“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168564


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Väike-keskklassi sõiduautode ost“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168538


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Tarbesõiduki ost“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168225


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust "Töösuhete alase õppevahendi tellimine". Riigihanke eesmärgiks on töösuhete alase õppevahendi koostamine. Õppevahendi eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine töösuhetega seonduvast. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole - õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2015 kell 11:00

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga ,,Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010-2014''(1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Tunne oma õigusi – Noor töötaja sotsiaalkampaania läbiviimine“ – kampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse suurendamine töökeskkonnast ja töösuhetest, et anda esmaseid teadmisi tööellu astujale.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 164537.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1494724

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2015 kell 11.00

Riigihange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014” programmi nr 1.3.0240.10-0004 raames.


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Konverentsiteenuse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht konverentsi läbiviimiseks, osalejate toitlustamiseks ja majutamiseks 

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on õigustalituse juhataja Elina Soomets, e-post elina.soomets|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.04.2015 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) kampaania "Libisemine ja komistamine samal tasapinnal" projektiga.


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Koolituse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht Tööinspektsiooni poolt oma töötajatele läbiviidavaks koolituseks ning nende toitlustamiseks ja majutamiseks

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on õigustalituse juhataja Elina Soomets, e-post elina.soomets|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.04.2015 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Sõidukite kasutusrent“, mille eesmärgiks on 4 (nelja) sõiduki kasutusrendile võtmine Tööinspektsioonile põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 162154.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1486072.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.04.2015 kell 10.00

Hange on seotud Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimustega 2014-2020 ,,Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine".


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitavat teenust „Töösuhete alase õppevahendi tellimine“, mille eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine töösuhete alase õppevahendi saamiseks. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on: peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.03.2015 kell 12:00

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Trükiteenuste tellimine“, mille eesmärgiks on brošüüride, voldikute ja plakatite keeleline toimetamine, korrektuur, kujundamine, trükkimine, komplekteerimine ja transport.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 159139.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1477115.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.01.2015 kell 16:30.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004). 


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Töösuhete alase õppevahendi koostamine“, mille eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine töösuhetega seonduvast.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.10.2014 kell 12:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Koolituse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht Tööinspektsiooni poolt oma töötajatele läbiviidavaks  koolituseks ning  nende toitlustamiseks ja majutamiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.10.2014 kell 15:00. 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Libisemine ja komistamine samal tasapinnal teavituskampaania läbiviimine“, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu libisemise ja komistamise ennetamisele ja vähendamisele töökohtadel.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 155748.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1392200.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.10.2014 kell 16:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004). Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Tööelu portaali tutvustuskampaania tellimine“, mille eesmärgiks on Tööelu portaali tutvustamine tööandjate ja töötajate seas ning tagada portaali külastatavuse kasv
.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 155719.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1387140.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.10.2014 kell 16:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaania „Tunne oma õigusi - lähetatud töötaja“ riigihanke.

Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaania „Tunne oma õigusi- lähetatud töötaja“ riigihanke hankelepingu sõlmimiseks. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 153708. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/153708.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.07.2014 kell 10:05.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab teabepäevade ruumide ja toitlustusteenuste hanke.

Tööinspektsioon korraldab teabepäevade ruumide ja toitlustusteenuste hanke, et leida 2014. aasta teabepäevade läbiviimiseks sobilikke ruume ja tagada teabepäevadest osavõtjate toitlustamine.

Kontakt ja täpsem info: teabeosakonna juhataja Kristel Plangi, kristel.plangi@ti.ee, tel 626 9414.

Riigihanke tähtaeg on 18.07.2014 kell 15:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ 


Tööinspektsioon korraldab Tööelu portaali tutvustuskampaania riigihanke.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 150671.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/150671.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.05.2014 kell 10:05.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab ohutusalase haridusteenuse pakkuja hanke.

Tööinspektsioon korraldab hanke, et leida ohutusalase haridusteenuse pakkuja, kelle ülesandeks on läbi veebipõhise mängulise ja hariva protsessi õpetada kasutajat vähendama libisemisest ja komistamisest tingitud ohtusid.

Kontakt: Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Plangi, kristel.plangi|ät|ti.ee, tel 626 9414.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.11.2013 kell 10:00.

Hange on seotud Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (Senior Labour Inspectors' Committee, edaspidi SLIC) 2014 aasta järelevalvekampaaniaga, mille üheks osaks on teadlikkuse tõstmine teemal libisemisest ja komistamisest tingitud ohtude vähendamine ja vältimine.


Tööinspektsioon korraldab sõiduautode hanke.

Tööinspektsioon korraldab hanke hankelepingu sõlmimiseks kuue sõiduauto soetamiseks. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 147637. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/147637.

Riigihanke tähtaeg on 29.11.2013 kell 10:00.


Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaania "Tunne oma õigusi - eelista töölepingut" hanke.

Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaania-Tunne oma õigus. Eelista töölepingut hanke. Kampaania keskendub töötajate ja tööandjate teavitamisele töölepinguga töötamise eeliste kohta.

Hankedokumendid leiad siit.

Kontakt: teabeosakonna juhataja Kristel Plangi, kristel.plangi|ät|ti.ee, tel 626 9414.

Riigihanke tähtaeg on 30.09.2013 kell 10:05.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab koolitusruumide ja toitlustusteenuste hanke.

Tööinspektsioon korraldab koolitusruumide ja toitlustusteenuste hanke, et leida 2013. aasta sügisperioodiks (september, oktoober, november, detsember) üle Eesti toimuva koolitustegevuse läbiviimiseks sobilikke ruume ja tagada koolitustest osavõtjate toitlustamine.

Kontakt: ESF programmi koolituse koordinaator Marek Männik, marek.mannik|ät|ti.ee, tel 626 9413.

Riigihanke tähtaeg on 10.08.2013 kell 8:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004), mille ühe meetme sisuks on töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate koolitamine.


Tööinspektsioon korraldab videoklippide ja multimeedialahenduste tootmise hanke.

Tööinspektsiooni teavitustegevust ja kampaaniaid toetavate video- ja heliklippide tootmise ning teabe- ja õppealaste multimeedia lahenduste loomise teenus.

Dokumendid on avaldatud riigihangete registris siin.

Kontakt: Andres Kraas, teabeosakonna juhataja, andres.kraas|ät|ti.ee.

Riigihanke tähtaeg on 18.04.2013 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab tõlketeenuste hanke.

Tööinspektsioon korraldas riigihanke trükiste, koolitusmaterjalide ja Tööelu portaali materjalide tõlkimiseks 2013. aastal.

Dokumendid on avaldatud riigihangete registris siin.

Kontaktisik: Merilin Rooba, koosseisuväline ESF programmi koordinaator, merilin.rooba|ät|ti.ee.

Riigihanke tähtaeg on 04.04.2013 kell 10:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab trükiteenuste hanke.

Tööinspektsioon korraldas trükiteenuste hanke brošüüride, voldikute ja käsiraamatu keeletoimetamiseks, korrektuuriks, kujundamiseks ja trükkimiseks 2013. aastal.
 
Dokumendid on avaldatud riigihangete registris siin.

Kontaktisik: Merilin Rooba, koosseisuväline ESF programmi koordinaator, merilin.rooba|ät|ti.ee.

Riigihanke tähtaeg on 11.03.2013 kell 10:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab koolitusruumide ja toitlustusteenuste hanke.

Tööinspektsioon korraldas koolitusruumide ja toitlustusteenuste hanke, et 2013. aastal koolitustegevuse läbiviimiseks leida sobilikke ruume ja tagada koolitustest osavõtjate toitlustamine.

Dokumendid on avaldatud riigihangete registris siin.

Kontaktisik: Merilin Rooba, koosseisuväline ESF programmi koordinaator, merilin.rooba|ät|ti.ee.

Riigihanke tähtaeg on 08.03.2013 kell 10:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004), mille ühe meetme sisuks on töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate koolitamine.


Tööinspektsioon korraldab koolitusruumide ja toitlustusteenuste hanke.

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014” ühe meetme sisuks on töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate koolitamine. Koolitustegevuse läbiviimiseks on vaja leida koolitusteks sobilikke ruume ja tagada koolitustest osavõtjate toitlustamine.

Dokumendid on avaldatud riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/132137).

Kontakt: Anu Vasar, koosseisuväline ESF programmi koordinaator, anu.vasar|ät|ti.ee.

Tähtaeg on 26.03.2012 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab infobrošüüride ja voldikute kujundamise ja trükkimise hanke.

Tööinspektsioon soovib 2012. aasta tegevuste raames kujundada ja trükkida infobrošüüre ja -voldikuid.

Dokumendid on avaldatud riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/131131 ).

Kontakt: Anu Vasar, koosseisuväline ESF programmi koordinaator, anu.vasar|ät|ti.ee.

Tähtaeg on 22.02.2012 kell 14:00.
 
Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaania "Tunne oma õigusi. Tervislikud ja ohutud töötingimused" hanke.

Tööinspektsioon soovib leida lepingupartnerit, kes teostab sotsiaalkampaania "Tunne oma õigusi. Tervislikud ja ohutud töötingimused".

Sotsiaalkampaania käigus viiakse kuu aja jooksul läbi ulatuslik teavituskampaania, mille kulminatsiooniks kujuneb ohutu ja tervisliku töökeskkonna alane konverents, millele eelneb paar nädalat varem  toimunud ümarlaud sotsiaalpartneritega. Käesoleva hanke raames on hanke võitnud pakkujal vaja ette valmistada ja läbi viia teavituskampaania (sh konverents ja ümarlaud) ja koostada meediaplaan. Dokumendid on avaldatud riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/130670).

Kontakt: Andres Kraas, teabeosakonna juhataja, andres.kraas|ät|ti.ee.

Tähtaeg on 08.02.2012 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ (1.3.0240.10-0004).