Menu

Samal tasapinnal libisemisest ja komistamisest põhjustatud õnnetuste ennetamise kampaania 2014

Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) on otsustanud 2014. a läbi viia kampaania teemal libisemine ja komistamine samal tasapinnal.

Kampaania ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks moodustati Eesti juhitav töörühm kuhu kuuluvad veel Iirimaa, Poola, Taani ja Ühendkuningriigi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri esindajad.

Töörühma ülesandeks oli ette valmistada nii tööandjatele kui töötajatele suunatud järelevalve kampaania kui ka teavituskampaania.

Teavituskampaania raames koostatakse õpetlik interaktiivne tarkvara olukordadest kus libisemine ja komistamine on võimalik ja nende ennetamise võimalustest, kampaania kalender 2015. aastaks ja poster.

Teavitustööd toetab ka 2013. a valminud EU-OSHA Napo video libisemise ja komistamise kohta, mis on kättesaadav siit.


Kampaania eesmärk on ennetada libisemisest ja komistamisest põhjustatud õnnetusi. Kampaania on suunatud järgmistele majandusharudele:

  • toiduainetetööstus;
  • metallitööd;
  • tervishoid;
  • HoReCa (hotell, restoran, catering);
  • jaemüük,
  • hulgimüük (laondus).


Kampaania seminar Luksemburgis 29. Jaanuaril 2014

Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) kampaania „Libisemine ja komistamine samal tasapinnal“ seminar, kus osalesid 26 riigi esindajad, toimus 29. Jaanuaril Luksemburgis. Seminaril andis juhtriik Eesti ülevaate järelevalve ja teavituskampaania tegevustest, ekspert Inglismaalt selgitas, kui oluline on õige info kogumine taoliste õnnetuste ennetamisel, kuulsime ühe tööandja praktilist kogemust ning kahe riigi Tööinspektsiooni tegevustest libisemisest ja komistamisest tingitud õnnetuste vähendamisel.


SLIC kampaania lõpukonverents

2015 aasta 18. juunil toimus Tallinnas SLIC kampaania lõpukonverents, millest võtsid osa kampaanias osalenud riigid. Lõpukonverentsil tegi Tööinspektsiooni esindaja ülevaate Euroopa ja Eesti järelevalve tulemustest, lisaks jagasid oma kampaania kogemust ka Horvaatia, Rumeenia, Rootsi ja Portugali esindajad. Igapäevasest kogemusest libisemise ja komistamise ennetamisel tutvustas Kunda Nordic Tsement esindaja Peeter Toom ning samal teemal jagas oma ekspertkogemust Suurbritannia Health and Safety Laboratory esindaja.

 


Libisemise ja komistamise teemaline mäng “Töökad töölised”. Mängimiseks vajuta pildile

Busyworkers mäng