Tõrge Tööinspektsiooni avalikus dokumendiregistris

Hetkel ei ole tehniliste probleemide tõttu Tööinspektsiooni avalikus dokumendiregistris leitavad töövaidluskomisjoni otsused. Töövaidluskomisjoni jõustunud otsustega on võimalik tutvuda, kui esitate meile teabenõude e-aadressile ti@ti.ee. Vabandame!