Tutvuge uute trükistega

Ilmunud on Tööinspektsiooni täiesti uus brošüür „Töötervishoid ja tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel“ ja voldik „Isikukaitsevahendid“. Samuti ilmus täiendatud kordustrükk brošüüridest „Töötaja meelepea“ ja „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus“.

Voldikust „Isikukaitsevahendid“ saab lugeda isikukaitsevahendite vajaduse määramisest, nende sobivusest ja kasutamisest. Brošüür „Töötervishoid ja tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel“ annab teavet selle kohta, mis on elektromagnetväljad, milline on nende mõju tervisele ning millistel juhtudel on va­jalik rakendada kaitse- ja ennetusmeetmeid. Täiendatud brošüüris „Töötaja meelespea“ antakse lihtsas keeles ülevaade tööeluga seotud olulisematest aspektidest. Käsiraamatu „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus“ eesmärk on selgitada mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõu­deid. See on abiks auto- ja bussijuhile, kaubasaatjale, ekspediitorile, reisikorraldajale ja teistelegi transpordialal tegutsejatele

Kõiki Tööinspektsiooni trükiseid on võimalik lugeda ja alla laadida Tööinspektsiooni kodulehelt.