Euroopa Liidu eesistumise raames arutatakse täna Tallinnas uute töövormide ning tööohutuse ja –tervishoiu üle

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”.

Tallinnas toimuval konverentsil arutavad praktikud, eksperdid, sotsiaalpartnerid ning teadlased, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. Konverents toimub hotellis Radisson Blu Hotel Olümpia ning algab kell 9. Konverents on ERR-i vahendusel otseülekandena jälgitav aadressil https://livestream.com/eu2017ee/events/7921532

„Uued töövormid ja paindlikumad töötingimused aitavad kaasa töö- ja pereelu ühitamisele ning parandavad seeläbi töötajate heaolu. Uued tehnoloogiad võimaldavad ettevõtetel ohtlike töökohtade automatiseerimist ning vältida töötajate kokkupuudet ohtlike töökeskkondadega,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm. „Olukorras, kus tööd on võimalik teha igal ajal ja igas kohas, peame arvestama ka uute väljakutsetega töötajate tervise tagamisel, et vältida töötajate liigset stressi ja läbipõlemist. Just seetõttu on oluline, et ka muutuva töömaailma ja üha digitaalsemate ja paindlikemate töövormide puhul oleks tagatud töötajate tervishoid ja ohutus kõikide töövormide puhul.“

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul peavad ettevõtted juba praegu arvestama tehnoloogia pakutavate võimaluste ning tööturule sisenevate uute põlvkondade ootustega kaasnevate muutustega. „Tehnoloogia võimaldab töötada nii kodus kui meeldivama kliimaga paikades maailma teises otsas. Noored soovivad proovida erinevaid karjääre ja ameteid, nad on avatumad ning varmad andma tagasisidet,“ ütles ta. „Aja ja muutustega peab kaasas käima ka hea töökeskkonna loomine. Tingimused võivad muutuda, aga siiski peab töötamine olema ohutu ning töötaja tervist säästev. Uued töövormid suurendavad töötegija enda vastutust oma tervise hoidmisel,“ lisas Maripuu.

Esimese paneeli põhiettekande teeb Ülemaailmse Tööhõive Konföderatsiooni tegevdirektor hr Denis Pennel, kes kõneleb töötajate ja tööandjate valmisolekust muutustega kaasa minna. Oma kogemusi uues ettevõtluses ning uute põlvkondadega tööturul jagavad Aino-Silvia Tali idufirmast Testlio ning Kai Realo ettevõttest Circle K Eesti. Teises paneelis kõneleb William Cockburn EU-OSHAst uutest töövormidest ning tööohutuse ja –tervishoiu regulatsioonist. Singapuri töötervishoiu ja -ohutuse instituudi tegevdirektor dr Jukka Takala kõneleb uuringute andmetele toetudes sellest, mis mõjutab töötajate tervist ja ohutust. 

Kogemusi töötervishoiu ja -ohutuse edukal rakendamisel jagab Andreas Tautz, Deutsche Post DHL Groupi meditsiinijuht. Kolmanda paneeli põhiettekandes teeb Cardiffi Ülikooli töökeskkonna uuringukeskuse professor David Walters ülevaate Euroopa tööinspektsioonidest, nende eri mudelitest ja valmisolekust uute väljakutsetega toime tulla. Håkan Olsson Rootsi tööinspektsioonist kõneleb inspektsiooni rollist muutunud ühiskonnas. Dr Stephen Kinghorn-Perry tutvustab Suurbritannia tööohutuse- ja tervishoiu süsteemi eesmärke kontrollida riskide maandamist muutuvas töökeskkonnas.

Konverentsi avavad Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm ning Charlotte Grevfors Ernoult Euroopa Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadist.