Tööohutuse ja töötervishoiu nädala üritused

Iga aasta 43. nädalal tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimub Eestis traditsiooniline Töötervishoiupäev ja viiakse läbi töökeskkonna filmiõhtud. XIX Töötervishoiupäeva fookus on erinevate kehaosade ergonoomial ja nende töövõime säilitamisel.

Töötervishoiu peaüritus toimub 24. oktoobril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. Lisaks huvitavatele loengutele saab külastada ka minimessi ala, kus erinevad töötervishoiuteenuse osutajad tutvustavad oma teenuseid, et kokku viia teenuse osutajad ja selle kasutajad. Töötervishoiupäeval tunnustatakse ka 2017. aasta Tööinspektsiooni parimate praktikate konkursi esikolmikut ning antakse üle Tööinspektsiooni auhind „Hea Töökeskkond 2017". Lisainfo ja registreerimine http://www.tooelu.ee/et/syndmused/506/xix-tootervishoiupaev

Lisaks Töötervishoiupäevale viiakse samal nädalal läbi ka töökeskkonna filmiõhtud Tartus ja Tallinnas. Töökeskkonna filmiõhtul näidatakse 2016. aastal Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil parima tööteemalise dokumentaalfilmi auhinna saanud filmi "Olla õpetaja". Emotsionaalne film on lugu kolmest noorest õpetajast ja nende esimesest töökogemusest koolis, Saksamaal. Nad mõistavad, et nende õpingud on jätnud nad ette valmistamata üheks kõige vastutustundlikumaks ja olulisemaks töökohaks. Lugu noortest, kelle idealism põrkub kokku karmi reaalsusega. Lisaks filmi vaatamisele toimub sissejuhatav loeng ning arutelu nähtu üle teemadel: tulevikutöö, muutunud töökeskkond, muutuses tööturg, erinevad vanusegrupid tööl, töö nõudmised ja nendega toimetulek , stress ja läbipõlemine, töö mõtestatus ning töörõõm. Arutelu modereerib Meeletervis OÜ tegevjuht ja tööpsühholoog Riina Telling. Tartu filmiõhtule saab registreeruda siin ja Tallinna filmiõhtule siin.

EU-OSHA kampaania Tervislikud töökohad sõltumata east 2016-17 kohta leiab rohkem infot Tööelu portaalist http://tooelu.ee/et/eu-osha/Kampaania-Tervislikud-tookohad-soltumata-east ja kampaania ametlikult kodulehelt http://www.healthy-workplaces.eu/et