Ilmunud on täiendatud trükk Tööinspektsiooni teabematerjalist "Libisemine ja komistamine - Kuidas ennetada õnnetusi?"

Ilmus täiendatud trükk Tööinspektsiooni brošüürist "Libisemine ja komistamine- Kuidas ennetada õnnetusi?".

Brošüüri teemaks on liikumisteede ohutus põhitähelepanuga libisemisest ja komistamisest põhjustatud kukkumistele. Kirjeldatakse, millised asjaolud viivad kukkumiseni ning tuuakse näiteid toimunud tööõnnetustest. Ohutuma töökeskkonna loomiseks antakse soovitusi nii töökeskkonna kujundamise, töö korraldamise kui ka jalanõude valiku osas. Brošüürid on eesti ja vene keeles.