Loe: "Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses" jt trükised

Tööinspektsioon on tänavu välja andnud mitmeid uusi trükiseid, viimati ilmusid brošüür „Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses“ ja voldik „Kutsehaigus: teavitamine ja uurimine“.

Brošüüris "Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses" antakse ülevaade puidu- ja mööblitööstuses esinevatest ohuteguritest (sh müra, töövahendid, tolm, raskuste käsitsi teisaldamine ja kemikaalid) ning soovitusi, kuidas jõuda lähemale sellele, et kõik hommikul tööle tulijad lahkuvad
tööpäeva lõpus vigastusteta.

Voldik „Kutsehaigus: teavitamine ja uurimine“ annab teada, mida tuleks kutsehaiguse puhul ette võtta.

Kõik Tööinspektsiooni trükised on kättesaadavad e-pubidena ja pdf-vormingus kodulehel trükiste rubriigis.