Menu
10/21/2016

Tööinspektsioon kontrollis öisel ajal tanklates töötajate töötingimusi

Tööinspektsioon kontrollis ööpäev läbi avatud tanklate teenindusjaamu. Külastati 24 tanklat, kus kontrolliti, kas öisel ajal töötajatele on tagatud ohutud ja tervist hoidvad töötingimused.

10/17/2016

Iga päev saab ära hoida 13 tööõnnetust

Viimase kümne aastaga on registreeritud tööõnnetuste arv tõusnud 3653-lt 4774-le aastas ehk iga päev juhtub keskmiselt 13 tööõnnetust. Tööinspektsiooni täna alanud kampaania „Tunne oma õigusi – juhendamine ja väljaõpe“ eesmärgiks on olukorda...

10/14/2016

Ohutus teede ehitamisel peab oluliselt paranema

Tööinspektsioon viis läbi teedeehituse sihtkontrolli. Kontrolliti 81 teedeehituse objekti, kus tuvastati 149 rikkumist ning tehti 23 ettekirjutust.

10/06/2016

Ilmunud on täiendatud trükk Tööinspektsiooni teabematerjalist "Libisemine ja komistamine - Kuidas ennetada õnnetusi?"

Ilmus täiendatud trükk Tööinspektsiooni brošüürist "Libisemine ja komistamine- Kuidas ennetada õnnetusi?".

10/04/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number

Oktoobrikuu Tööelu fookuses on töökiusamine ja diskrimineerimine.

10/03/2016

06.10 ja 07.10 ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ning jäävad ära vastuvõtud Tallinnas, Tartus ja Haapsalus

Neljapäevast reedeni (06.-07.10.2016) ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon. Neljapäeval, 06.10.2016 ei toimu Tallinnas, Tartus ja Haapsalus ka juristi vastuvõtte.

 

Vabandame ebamugavuste pärast.

09/26/2016

28.09 ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ning vastuvõtt Tallinnas jääb ära

Kolmapäeval, 28.09 ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ning vastuvõtt Tallinnas jääb ära.

09/16/2016

Väikepoodides tuleb pöörata suuremat tähelepanu töötajatele tervisele

Tööinspektsioon kontrollis suvel väikekauplusi üle Eesti. 113 kaupluse kontrollimisel leiti enim probleeme puhkepauside, liikumisteede korrasolu, töötajate tervisekontrolli ning isikukaitsevahendite kasutamisel.

09/02/2016

Töövaidluskomisjonidel täitub 20 tööaastat

Tööinspektsiooni tähistab töövaidluskomisjonide 20. tööaastat aruteluga töövaidluste olevikust ja tulevikust. Ümarlaua paneelis kaalutakse, kas Eesti peaks astuma sammu edasi ning rajama töökohtud.

08/31/2016

Pärnus ja Tartus räägitakse töövõime säilitamisest

Tööinspektsioon korraldab kolmapäeval Pärnus ja reedel Tartus seminari, kus räägitakse, kuidas vältida töövõimekadu. Praktilisi nõuandeid tööl järgimiseks jagab füsioterapeut.

08/17/2016

19. augustil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 15.00.

19.08.2016 töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 15.00.

08/17/2016

Tööinspektsioon korraldab kaks seminari teemal "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?"

31. augustil ja 2. septembril korraldab Tööinspektsioon Pärnus ja Tartus töötervishoiu teemalisi seminare teemal: "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?".

07/27/2016

Puitmajade tootjad peavad pöörama suuremat tähelepanu ohutusalasele juhendamisele

Tööinspektsioon kontrollis puitmaju tootvate ettevõtete töökeskkonna ohutust. Kontrolliti 50 ettevõtet, millest 39 ettevõttes tuvastati kokku 80 rikkumist.

07/25/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number

Äsja ilmus elektroonselt Tööinspektsiooni infokirja Tööelu värske number. Vaata lähemalt, millest on juttu uues infokirjas!

07/22/2016

Raamatukogudes väärtustatakse töötajate head töökeskkonda

Tööinspektsioon kontrollis maikuus 45 Eesti raamatukogu. Kontrolli eesmärk oli hinnata raamatukogude töökeskkonna ohutust. Enim probleeme olid seotud töötajate juhendamise ning käiguteede seisukorraga.

07/15/2016

Tööinspektsioon kontrollis mais 139 ehitusplatsi üle Eesti. Tuvastati 540 rikkumist, töö peatati 23 ehitusobjektil ning keelustati 18 töövahendi kasutamine.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute...

07/12/2016

Ilmunud on uus Tööinspektsiooni trükis "Teedeehituse ohud"

Käesolevas trükises juhib Tööinspektsioon tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldab õigusaktide nõudeid ning annab soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuste vältimiseks.

Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile,...

07/08/2016

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust. Üle 470 tööõnnetuse lõppes raske kehavigastusega ning 11 töötajat kaotas oma elu. Enim tööõnnetusi toimus metallitööstuses ja kaubandussektoris

07/06/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea"

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea", mille eesmärgiks on anda võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete ja töökeskkonna kohta. Trükis kannab märgist, mis annab teada, et selles sisalduv tekst on kergesti loetav ja...