Menu
07/15/2016

Tööinspektsioon kontrollis mais 139 ehitusplatsi üle Eesti. Tuvastati 540 rikkumist, töö peatati 23 ehitusobjektil ning keelustati 18 töövahendi kasutamine.

Ehitusplatside sihtkontrolli käigus hinnati tööohutuse korraldust ehitusplatsidel. Kokku kontrolliti 139 ehitusplatsi, millest vaid 12 objektil polnud ühtegi rikkumist. Enim puudusi tuvastati ehitusplatsi ohutuse korraldamisel ning tellingute...

07/12/2016

Ilmunud on uus Tööinspektsiooni trükis "Teedeehituse ohud"

Käesolevas trükises juhib Tööinspektsioon tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldab õigusaktide nõudeid ning annab soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuste vältimiseks.

Juhend on suunatud tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile,...

07/08/2016

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal registreeriti Eestis 2422 tööõnnetust. Üle 470 tööõnnetuse lõppes raske kehavigastusega ning 11 töötajat kaotas oma elu. Enim tööõnnetusi toimus metallitööstuses ja kaubandussektoris

07/06/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea"

Ilmunud on Tööinspektsiooni uus trükis "Töötaja meelespea", mille eesmärgiks on anda võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete ja töökeskkonna kohta. Trükis kannab märgist, mis annab teada, et selles sisalduv tekst on kergesti loetav ja...

06/27/2016

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab.

06/22/2016

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.

Tööinspektsioon peab selliseid...

06/21/2016

Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem

Sel aastal langevad võidupüha ja jaanipäev, mis on riigipühad, tööpäevadele. Võidupühale, 23. juunile eelnev tööpäev (22. juuni) on kolme tunni võrra lühem.

06/20/2016

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 13.00

22. juunil töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kell 13.00.

23. ja 24. juunil on infotelefon suletud, ning nendel päevadel ei toimu ka vastuvõtte.

 

06/10/2016

Tööinspektsioon alustab kuni juuli lõpuni kestava sihtkontrolliga

Tööinspektsioon alustab kuni juuli lõpuni kestava sihtkontrolliga, mille raames kontrollitakse väikekauplusi üle Eesti. Tööinspektorid pööravad eelkõige tähelepanu väikekauplustele, mis asuvad Eestimaa erinevates suvituspiirkondades, kus suvekuudel...

06/06/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu värske number

Äsja ilmus nii trükis kui ka elektroonselt Tööinspektsiooni infokirja Tööelu uus number. Lisaks infokirjale nägi trükivalgust ka Tööinspektsiooni uus plakat Värbamise ABC.

05/25/2016

Muutused Tööinspektsiooni vastuvõtuaegades

Juunis, juulis ja augustis võtab Tööinspektsioon kodanike vastu suvise graafiku alusel.

05/18/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni voldik töökeskkonna konsultandi teenusest

Uus voldik annab tööandjatele ülevaate võimalusest kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant.

05/17/2016

7. ja 8. juunil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ega toimu vastuvõtte

7.-8. juunil osaleb enamik Tööinspektsiooni ametnikke koolitusel. Seetõttu ei tööta neil päevil juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu kontorites. Samuti ei võeta vastu avaldusi töövaidluskomisjonile.

05/09/2016

Pea enne töölepingu sõlmimist sisukaid läbirääkimisi ning väldi hilisemaid vaidlusi

Kampaania „Tunne oma õigusi – Lepingueelsed läbirääkimised“ eesmärgiks on julgustada töötajaid ja tööandjaid enne töölepingu sõlmimist pidama tingimuste teemal sisukaid mõttevahetusi ja jõudma mõlemale poolele sobivale kokkuleppele.

05/04/2016

Ilmus Tööinspektsiooni infokirja uus number!

Loe, mida kirjutatakse Tööinspektsiooni infokirja "Tööelu" aprillikuu numbris!

04/28/2016

Tervisekontroll aitab avastada tööga seotud terviseriske

Töötajate tervise kontrollimine aitab varakult avastada tööga seotud terviseriske ning hoida inimeste tervist. Kümnest töötaja tervisekontrollist kahel juhul avastatakse terviseprobleeme, mille raviga saab koheselt alustada. Eelmisel aastal suri...

04/25/2016

26.04 ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

26.04, ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon, kuid toimuvad kõik planeeritud vastuvõtud.

04/19/2016

Tööinspektsioon: metallitööstuses tuleb pidevalt kontrollida töövahendite korrasolu

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 31 metallitööstuse ettevõtetes. Rikkumisi tuvastati 63. Metallitööstuses on oht töötajate tervisele suur. Eelmisel aastal hukkus metallitööstuses tööõnnetuse tagajärjel kaks töötajat.

04/13/2016

Töötajaid võrdselt kohtlevad ettevõtted on edukamad

Euroopa Liidu riikide võrdluses oli Eurostati andmetel Eestis Euroopa suurim palgalõhe ehk naised peavad sama raha teenimiseks töötama 104 päeva meestest rohkem.

 

03/30/2016

Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab.