Menu
04/04/2017

Tööinspektsioon ootab tööandjatelt parimaid praktikaid

Töökeskkonna parim praktika on tööandja poolt kasutusele võetud meede või meetmed töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Parimaid praktikaid oodatakse...

03/10/2017

Eelmine aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim

Tööinspektsioon registreeris mullu 5081 tööõnnetust. Tööõnnetuste tõttu jäi Eestis tegemata ligi 1,3 miljonit töötundi.

02/22/2017

Tööinspektsioon: neljapäevane tööpäev on lühendatud

Eesti Vabariigi aastapäeva eelne tööpäev on kolme tunni võrra lühem.

02/20/2017

Uute töövõimetusjuhtumite ennetamine vajab suuremat tähelepanu

Riigikontrollil valmis kontrolliaruanne riigi tegevustest töövõimereformi hindamisel. Töövõimereformi tegevused on suunatud praegu eelkõige tagajärgedega tegelemisele, ehk inimestele, kes on juba töövõimetud, Tööinspektsiooni arvates võiks aga...

02/20/2017

23. veebruaril infotelefon töötab kuni kella 13.00

Neljapäeval, 23. veebruaril töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00. Tallinnas jääb vastuvõtt ära.

01/27/2017

Tööinspektsioon: finantsasutustes hoolitakse töötajate tervisest

Finantsasutuste sihtkontrolli käigus kontrollis Tööinspektsioon 22 finantsasutust. Kontrolli käigus tehti 47 suulist märkust, ning vaid ühel juhul tehti ettekirjutus.

01/26/2017

27. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 27. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon, küsimusi võib saata e-posti aadressile jurist@ti.ee.

01/19/2017

Möödunud aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim

Esmastel andmetel toimus eelmisel aastal 4919 tööõnnetust. Täpsustamisel on 160 juhtumi asjaolud. Surmaga lõppes 24 õnnetust (kaks on veel täpsustamisel). Aasta tagasi oli surmaga lõppenud õnnetusi 17.

01/12/2017

Tutvu uute Tööinspektsiooni trükistega

Ilmunud on mitmed Tööinspektsiooni trükiseid, sealhulgas täiendatud kordustrükk brošüürist "Eelista töölepingut", täiesti uus juhendmaterjal "Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses", ning voldik "Tervisekontroll".

01/09/2017

12. ja 13. jaanuaril ei tööta juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu

12. ja 13. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni juristi infotelefon ega toimu vastuvõtte kontorites. Samuti ei vastata neil päevadel küsimustele e-kirja teel.

01/06/2017

Ilmunud on Tööinspektsiooni uued trükised

2016. aasta lõpus ilmus voldik "Öötöö". Uue aasta alguses on ilmunud täiendatud kordustrükk brošüürist "Uus töötaja".

12/28/2016

Kaubanduskeskuste poodide töötajad vajavad puhkepause

Tööinspektsioon kontrollis kaubanduskeskuste väikepoodide ja esinduste töötingimusi. Külastati 59 kauplust, märgiti 86 rikkumist ning nendest 16 kohta tehti tööandjale ettekirjutus.

12/28/2016

Tööinspektsiooni infotelefon töötab 30. detsembril kuni kella 15-ni.

30. detsembril on Tööinspektsiooni infotelefon avatud kuni kella 15-ni.

12/22/2016

23. ja 31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra

23. ja 31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. 24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Tööandja majandustegevuse tõttu või kehtestatud tööajakava alusel...

12/20/2016

Eestisse lähetatud töötajast tuleb teavitada Tööinspektsiooni

Alates 17. detsembrist jõustuvad Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused, mis toovad kaasa uusi õigusi ja kohustusi nii töösuhte pooltele, lähetatud töötaja teenuseid kasutavale ettevõtjale kui Tööinspektsioonile. Tööandjad...

12/13/2016

Tööõnnetuste arv on kasvanud

Käesoleva aasta 11 kuuga on juhtunud 4535 tööõnnetust. Oma elu on tööõnnetuse tagajärjel kaotanud 19 inimest.

12/12/2016

Ilmunud on infokirja Tööelu detsembrikuu number

Detsembrikuu Tööelu infokirjast leiab huvitavaid artikleid mitmetel teemadel:

11/29/2016

Kemikaalidega seotud terviseriske kiputakse alahindama

Tööinspektsioon kontrollis 30 ettevõtet, mis tegelevad keemilise puhastusega. Tuvastati 105 rikkumist, millest 44 kõrvaldamiseks koostati ettekirjutus.

11/17/2016

Ilmus infokirja Tööelu novembrikuu number

Novembrikuu Tööelu fookuses on töökeskkonna ja töötervishoiuga seotud teemad.

11/16/2016

Eesti parima töökeskkonnaga ettevõtted on Harju Elekter ja Saku Metall

Tööinspektsioon tunnustas Hea Töökeskkond 2016 auhinnaga ASi Harju Elekter Teletehnika ja ASi Saku Metall. Võitjatele andis auhinnad kätte Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu eile Tallinnas toimunud töökeskkonna konverentsil „Töötervishoid 21....