Menu
03/02/2018

Metallijäätmete käitlemisel tuleb riske paremini maandada

Tööinspektsioon kontrollis töökeskkonna riskidega toimetulekut metallijäätmeid käitlevates ettevõtetes. Kontrolliti 20 ettevõtet, kus tuvastati 36 rikkumist ning 12 rikkumise kohta koostati ettekirjutus.

02/22/2018

Infotelefon töötab reedel kell 9-13

Reedel, 23. veebruaril töötab Tööinspektsiooni infotelefon kell 9.00-13.00.

02/20/2018

Reedel on lühendatud tööpäev

Eesti Vabariigi aastapäev on sel aastal laupäeval, sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb aga maksta töötajale kahekordset töötasu.

02/16/2018

16. veebruaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 16. veebruaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ja ei vastata teie e-kirjadele.

02/14/2018

Mööblitööstuse ettevõtete arusaam kemikaalide ohutust kasutamisest on puudulik

Tööinspektsioon kontrollis füüsilise ülekoormuse vältimist ning ohtlike kemikaalide kasutamist mööblitööstuse ettevõtetes. Kontrolliti 24 ettevõtet. Protokollidesse märgiti 123 rikkumist ning neist 19 kohta koostati ettekirjutus.

02/02/2018

Fotovõistlus: 100 aastat tööd Eesti heaks

Tööinspektsioon kutsub osalema Eesti 100. aastapäevale pühendatud fotovõistlusel. Võistlusele on oodatud fotod, mis kujutavad töö tegemist eri aegadel. Parimad fotod jõuavad Tööinspektsiooni kalendrisse.

01/31/2018

Töökeskkonda metallitööstuses saab oluliselt ohutumaks ja tervist säästvamaks muuta

Tööinspektsioon kontrollis 34 metallitööstuse ettevõtet. Sihtkontroll keskendus liikumisteede märgistusele, töövahendite ja isikukaitsevahendite kasutamisele ning esmaabivahendite kättesaadavusele. Tuvastati kokku 163 rikkumist, millest 37 kohta...

01/19/2018

Tööinspektsiooni Narva kontor kolib

Tööinspektsiooni Narva kontor on 30. jaanuarist kuni 2. veebruarini kolimise tõttu suletud. Klientide vastuvõttu nendel päevadel ei toimu.

01/09/2018

10. ja 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Kolmapäeval, 10. jaanuaril ja reedel, 12. jaanuaril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon.

01/03/2018

Uuest aastast muutus töövaidluste lahendamise kord

1. jaanuarist 2018 hakkas kehtima uus töövaidluse lahendamise seadus, millega muutub töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis paindlikumaks.

01/03/2018

Alates 2018.a saabunud töövaidluste lahendamine, töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Alates 01.01.2018 kehtib uus töövaidluse lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju Töövaidluskomisjonis. Enne antud seaduse jõustumist algatatud töövaidluse lahendamisele kohaldatakse eelnevalt kehtinud individuaalse töövaidluse...

12/20/2017

Töötamine pühade ajal

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Riigipühade eel (23. ja 31. detsembril) tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Tööandja majandustegevuse tõttu või kehtestatud...

12/14/2017

Laste joonistuste näitus "Minu tulevikutöö"

Tööinspektsioon koos oma hea sõbra, rahvusvahelise tööohutuse ja –tervishoiu „kõneisiku" Napoga kutsusid 2017. aastal Eesti lasteaialapsi osalema joonistuste näitusel, mille teemaks oli „Minu tulevikutöö“ – kelleks tahad saada ning kuidas teha seda...

12/13/2017

Vaid 13% ehitusplatsidel on tagatud töötajate turvalisus

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas on ehitusplatsidel tagatud siseviimistlusega tegelevate töötajate ohutus. Ette teatamata kontrolliti 55 ehitusplatsi, kus tuvastati 157 rikkumist. Tehti viis ettekirjutust, keelustati nelja töövahendi kasutamine ja...

12/08/2017

Bioloogilise ohuteguriga kokku puutuvate töötajate tervist peab kontrollima töötervishoiuarst

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu tingimusi ettevõtetes, mis tegelevad jäätme- ja heitvee käitlusega. Kontrolliti 11 ettevõtet, märgiti 32 rikkumist ning kolme rikkumise kohta koostati ettekirjutus.

11/24/2017

30. novembril ja 1. detsembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Neljapäeval, 30. novembril ja reedel, 1. detsembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon. Samuti ei toimu juristi vastuvõttu Tallinnas.

11/23/2017

Tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena

Tööinspektsiooni informeeriti juhtumist, kus tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena ning nõudsid objektile sissepääsemist. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud tööinspektsiooni töötajatega.

11/22/2017

Tutvuge uute trükistega

Ilmunud on Tööinspektsiooni täiesti uus brošüür „Töötervishoid ja tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel“ ja voldik „Isikukaitsevahendid“. Samuti ilmus täiendatud kordustrükk brošüüridest „Töötaja meelepea“ ja „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja...

11/22/2017

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

Tööinspektsioon kontrollis bioloogilisest ohutegurist mõjutatud töökeskkonna haldamist loomakliinikutes. Inspektorid külastasid 22 ettevõtet. Tuvastati 88 rikkumist, millest ettekirjutus koostati 15 rikkumise kohta.

11/08/2017

Euroopa Liidu eesistumise raames arutatakse täna Tallinnas uute töövormide ning tööohutuse ja –tervishoiu üle

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”.