Menu
11/23/2017

Tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena

Tööinspektsiooni informeeriti juhtumist, kus tundmatud isikud esitlesid end tööinspektoritena ning nõudsid objektile sissepääsemist. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud tööinspektsiooni töötajatega.

11/22/2017

Tutvuge uute trükistega

Ilmunud on Tööinspektsiooni täiesti uus brošüür „Töötervishoid ja tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel“ ja voldik „Isikukaitsevahendid“. Samuti ilmus täiendatud kordustrükk brošüüridest „Töötaja meelepea“ ja „Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja...

11/22/2017

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

Tööinspektsioon kontrollis bioloogilisest ohutegurist mõjutatud töökeskkonna haldamist loomakliinikutes. Inspektorid külastasid 22 ettevõtet. Tuvastati 88 rikkumist, millest ettekirjutus koostati 15 rikkumise kohta.

11/08/2017

Euroopa Liidu eesistumise raames arutatakse täna Tallinnas uute töövormide ning tööohutuse ja –tervishoiu üle

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”.

10/25/2017

Euroopa töötervishoiunädala raames toimuvad töökeskkonnalased filmiõhtud

23. - 27. oktoobril tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille fookuses on targalt ja tervist hoidvalt töötamine. Töötervishoiunädala raames toimub sel kolmapäeval Tallinnas ja neljapäeval Tartus töökeskkonnaalane...

10/24/2017

Tööinspektsioon andis välja „Hea töökeskkond 2017“ ning töökeskkonna parimate praktikate auhinnad

Töötervishoiupäeval tunnustas Tööinspektsioon ühte väike- ja ühte suurettevõtet Hea töökeskkonna auhinnaga. Kolm ettevõtet pälvisid tunnustuse parima praktika rakendamise eest töökeskkonna ohutumaks ning tervist hoidvaks muutmise eest.

10/24/2017

Täna on töötervishoiupäev

Üle-euroopalise tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames tähistatakse teisipäeval Eestis töötervishoiupäeva. Sel aastal on töötervishoiupäeva fookuses ergonoomia ning töövõime säilitamine.

10/20/2017

Ka nädalavahetustel peab olema tagatud ohutu töö ehitusplatsidel

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust ning töötingimustest teavitamist ehitusobjektidel. Kontrolliti 18 ehitusobjekti, tuvastati 14 rikkumist ning algatati järelevalvemenetlus tööandjate suhtes, kes olid jätnud tööregistrisse kandmata või lähetamise...

10/16/2017

Tööohutuse ja töötervishoiu nädala üritused

Iga aasta 43. nädalal tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille raames toimub Eestis traditsiooniline Töötervishoiupäev ja viiakse läbi töökeskkonna filmiõhtud. XIX Töötervishoiupäeva fookus on erinevate kehaosade...

10/10/2017

Töökeskkonna riskide ohjamine aitab hoida töötajate tervist

Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus on töötajatel diagnoositud tööst põhjustatud haigestumisi. Sihtkontrolli raames külastati 23 ettevõtet ning valikus oli enim tootmisettevõtteid.

10/05/2017

Muutus tööandjale arsti teatise edastamise kord

Alates 4. oktoobrist 2017 on muutunud Tööinspektsioonile laekunud arsti teatise tööandjale edastamise kord. Uus süsteem on vajalik isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmiseks ja delikaatsete isikuandmete turvaliseks edastamiseks.

09/29/2017

On ilmunud uued trükised

Septembris valmis uus brošüür Tööohutus metallitööstuses ja ilmus ajakirja Tööelu selle aasta kolmas number.

09/12/2017

15. septembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Reedel, 15. septembril ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon.

09/12/2017

Kemikaale tuleb töökeskkonnas kasutada vastavalt juhistele

Tööinspektsioon kontrollis ettevõtteid, kus kasutatakse biotsiide. Sihtkontrolli raames külastati 19 ettevõtet. Tööandjatele esitati 46 suulist soovitust, kontrollakti märgiti 63 rikkumist ning seitsme rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Kõige...

09/11/2017

Katkestused e-teenuste töös 14. septembril

Tehnilistel põhjustel pole neljapäeva, 14. septembri õhtul kell 19-23 kättesaadav Tööinspektsiooni koduleht ja portaal tööelu.ee. Sel ajavahemikul ei toimi ka eTi teenused.

 

08/28/2017

29. ja 30. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

Teisipäeval, 29. augustil ja kolmapäeval, 30. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon. Samuti ei toimu juristi vastuvõttu Tallinnas ja Tallinna töövaidluskomisjon on suletud

08/16/2017

Tööinspektsioon kolib Mustamäele

Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjonide Tallinna kontorid alustavad 1. septembril tööd ühisel aadressil Mäealuse 2/2, B-hoone teaduspargi Tehnopol territooriumil. Esimene nõustamisjuristi vastuvõtt ning töövaidluskomisjoni istung uuel aadressil...

08/15/2017

Töötaja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv on kordades vähenenud

Käesoleva aasta esimese seitsme kuuga on Eestis registreeritud 2935 tööõnnetust. Neist 2264 on kerged ning 670 rasked. Üks tööõnnetus lõppes töötaja surmaga. Eelmisel aastal samal ajal registreeriti 2943 tööõnnetust, millest kergeid oli 2346, raskeid...

07/12/2017

Kõrgetasemeline tulevikutöö konverents toob Tallinnasse valdkonna tippjuhid

Eesti korraldab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal Tallinnas kõrgetasemelise konverentsi „Tulevikutöö – uus reaalsus, uued lahendused“, mis toimub Kultuurikatlas 13.-14. septembril. Rahvusvaheline konverents toob kokku tippjuhid ning...

07/11/2017

Töökeskkonna nõuded muutuvad selgemaks ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu, et vähendada tööandjate halduskoormust ning muuta töökeskkonna nõuded eesmärgipärasemaks.