Menu
06/08/2018

Ilmus ajakirja Tööelu teine number ja voldik Riskianalüüs

Uues Tööelu numbris räägime renditööst ja noorte töötamisest. Saame tuttavamaks töövaidluskomisjonide juhatajatega. Madis Toomsalu LHVst räägib, kuidas töökeskkond saab toetada õnnetunde loomist.

06/08/2018

Puidutöötlejad peavad töövahendeid paremini korras hoidma

Tööinspektsioon kontrollis 170 puidutööstuse ettevõtet. Inspektorid registreerisid 727 rikkumist ja tegid 377 suulist soovitust. 19 ettevõttes ei esinenud ühtegi rikkumist.

05/31/2018

Tööinspektsioon kontrollib väikekaupluste töö- ja puhkeaega

Tööinspektsioon alustab 1. juunil sihtkontrolli, mille käigus kontrollitakse töö- ja puhkeaja järgimist väikestes kauplustes.

05/29/2018

Infotelefoni tööajad juunis

Reedel, 15. juunil on infotelefon suletud ning 22. juunil on infotelefon avatud kell 9.00-13.00

05/29/2018

Tööinspektsioon alustab lastekaitsepäeval alaealiste töötingimuste kontrollimist

Tööinspektsioon hindab sihtkontrolli käigus alla 18aastaste töötegijate töötingimuste sobivust. Sel aastal on saabunud 358 teadet alla 15aastase töötegija kohta. Eelmisel aastal registreeriti 2848 alaealise töötamine. Alaealistega juhtus 20...

05/25/2018

Vaid 10%-l kontrollitud ehitusplatsidest on tagatud tööohutus

Tööinspektsioon kontrollis ette teatamata 79 ehitusplatsi. Kontrolli käigus leiti 227 rikkumist ning algatati seitse väärteomenetlust. Vaid kaheksal kontrollitud ehitusplatsil oli tööohutus tagatud.

05/18/2018

Tööinspektsiooni Tallinna kontori aadress muutus

Uus aadress on Mäealuse tn 2/3, Tallinn

05/14/2018

Eelteade: rahvusvaheline konverents „Uued töövormid ning tööohutus ja –tervishoid vol 2“

6. novembril toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents „Uued töövormid ning tööohutus ja –tervishoid vol 2“.

05/11/2018

Ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi tööriske

Tööinspektsioon kontrollis ööpäevaringselt töötavaid tootmisettevõtteid. Kontrollitud ettevõtetele tehti 43 suulist soovitust, tuvastati 44 rikkumist ning ettekirjutus koostati 10 rikkumise kohta.

05/09/2018

Balti riikide inspektsioonid uuendasid koostöölepet

Teisipäeval, 8. mail allkirjastasid Balti riikide Tööinspektsioonide peadirektorid lepingu, mis uuendab ja täpsustab kolme riigi koostööd pikemaajalises perspektiivis.

05/09/2018

Ehitusplatsidel ei seata ohutust ikka veel esikohale

Tööinspektsioon kontrollis 75 ehitusplatsi. Sihtkontrolli käigus avastati 68 rikkumist ning rikkumiste kohta tehti 20 ettekirjutust. Vaid 36% kontrollitud ehitusplatsidest oli töö ohutult korraldatud.

04/30/2018

Rahvusvaheline tööohutuse päev juhib tähelepanu hea töökeskkonnale olulisusele

28. aprillil tähistatakse ülemaailmset töötervishoiu ja tööohutuse päeva, mis on pühendatud tööõnnetustes hukkunutele ja viga saanutele. Eelmisel aastal registreeriti Eestis 5184 õnnetust ning hukkus üheksa inimest.

04/26/2018

Infotelefon töötab esmaspäeval kella 15ni

Esmaspäeval, 30. aprillil töötab infotelefon kella 15ni, ka juristi vastuvõtt Tartus toimub kella 15ni.

04/24/2018

Eesti inimesed ei oska märgata ohtlikke aineid töökeskkonnas

Täna algas Euroopa Tööohutuse ja Tervishoiu Agentuuri juhtimisel kaheaastane teavitus-ja koostööprojekt pööramaks tähelepanu ohtlikele ainetele töökeskkonnas. Eestis on erilise tähelepanu all kantserogeenid, mis põhjustavad enamiku surmaga...

04/13/2018

Ilu- ja hooldusteenuste ettevõtted väärtustavad ka oma töötajate tervist

Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu nõuete täitmist ilu- ja heaoluteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Külastati 26 spaad, sanatooriumi ning rehabilitatsiooni- ja massaažiteenuse pakkujat. Töötervishoiu inspektorid andsid 78 suulist soovitust,...

03/27/2018

Infotelefon töötab neljapäeval kella 15ni

Neljapäeval, 29. märtsil töötab infotelefon kella 15ni, ka juristi vastuvõtt Narvas ja Tallinnas toimub kella 15ni.

03/23/2018

Kontrollitud pakendi vastuvõtupunktidest kolmes oli tagatud töötajate ohutus

Tööinspektsioon kontrollis 56 pandipakendite vastuvõtupunkti üle Eesti. Avastati 264 rikkumist, millest 136 kohta koostati ettekirjutus. Keelustati kolme taaratagastusautomaadi kasutamine.

03/16/2018

Õpetajate tervisele ja ohutusele tuleb koolides suuremat tähelepanu pöörata

Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmist 76 põhikoolis ja gümnaasiumis. Inspektorid tuvastasid 347 rikkumist ja tegid 69 ettekirjutust. Enim probleeme oli korrast ära treppide ja koridoridega. Puudulikuks osutus ka...

03/08/2018

Reedel ei tööta infotelefon

Reedel, 9. märtsil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ja ei vastata teie e-kirjadele.

03/06/2018

Eelmisel aastal juhtus 14 tööõnnetust päevas

Tööinspektsioon teeb täna Riigikogus ülevaate eelmise aasta töökeskkonnast Eestis. Eelmisel aastal toimus 5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. Oma elu kaotas tööpostil üheksa inimest.