Menu
01/30/2015

Tööinspektsioon kontrollib vedajaid

 

Tööinspektsioon saatis 95-le ettevõttele eelteate sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja kontrollimise kohta 2015. aastal. Teade saadeti nendele ettevõtetele, mille kontrollimine on kavandatud ettevõtte pikaajalist ohuprognoosi arvestades. See ei...

01/28/2015

Ka näiliselt ohutud töökeskkonnad kätkevad endas ohte

Viimase viie aasta tööõnnetuste statistika põhjal on avaliku halduse ja riigikaitse sektor tegevusalade lõikes esikohal. Tööinspektsiooni avaliku sektori sihtkontrolli tulemused näitavad, et suurima libisemisest, komistamisest ja kukkumisest tingitud...

01/20/2015

Tööinspektsioon avab esimese nõustamisbüroo tõmbekeskuses

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel avab Tööinspektsioon käesoleval aastal 17s tõmbekeskuses oma nõustamisbürood. Tänu heale koostööle Põltsamaa linnavalitsusega avatakse esimene neist juba 23. jaanuaril kohaliku päevakeskuse ruumides.

01/16/2015

Töötajatele ja tööandjatele anti nõu 50 000 korral

Tööinspektsioon on juba seitse aastat tegelenud aktiivselt teavitustööga töösuhete teemadel. Vajadus töösuhetealase nõustamise järele on jätkuvalt olemas nii töötajatel kui tööandjatel. 2014. aastal pöörduti Tööinspektsiooni juristide poole ligi 50...

01/09/2015

2015. aastal Tööinspektsioon koolitusi ei korralda

Alanud aastal ei toimu enam Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtjate esindajate koolitusi. Küll aga jätkuvad infohommikud ja teabepäevad (täpsem ajakava on täpsustamisel).

01/05/2015

Kuressaares ja Kärdlas hakkab edaspidi töövaidlusi lahendama Pärnu töövaidluskomisjon

Töövaidluste arv vähenes 2014. aastal viiendiku võrra. Kokku oli Eestis töövaidlusi 2361. Tallinnas ja Harjumaal 1320, Tartu maakonnas 265, Ida-Viru maakonnas 234, Saaremaal ja Hiiumaal kokku vaid 80. Kasutamaks Tööinspektsiooni ressursse...

12/30/2014

Lääne-Virumaal hukkus elektritöid teinud mees

Esmaspäeval, 29. detsembril hukkus Sõmeru vallas Sõmeru alevis Tiigi tänaval hoone kilbiruumist seal elektritöid teinud mees (57). Töötaja teostas jaotuspunktis elektrienergia arvesti vahetamiseks vaatlustöid. Kannatanu oli esialgu teadmata põhjustel...

12/23/2014

23. ja 31. detsembril on Tööinspektsioonis lühendatud tööpäevad

Juristi infotelefon töötab 09.00-13.30. Erinevused on ka tavapärastes vastuvõtuaegades (vt täpsemalt Tööinspektsiooni vastuvõtuajad).

12/22/2014

Töötamine pühade ajal

Kõikidele, kes töötavad 23. või 31. detsembril, peab tööandja tagama lühendatud tööpäeva kolme tunni võrra. 24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Kui tööandja majandustegevuse tõttu või...

12/18/2014

Töökeskkonna puudulikkus avalikus sektoris mõjutab meid kõiki

Avaliku sektori üleriigilise sihtkontrolli raames külastati käesoleva aasta novembrikuus 246 asutust. Eesmärgiks oli ennetada libisemisest ja komistamisest põhjustatud õnnetusi avaliku sektori asutustes. Rikkumisi ei tuvastatud 100 asutuses, 146...

12/12/2014

Töösuhte osapoolte läbirääkimiste asemel toimub kiire ülesütlemine

43% tööandjate poolt töövaidluskomisjonile esitatavatest avaldustest on seotud töötajapoolse erakorralise ülesütlemise vaidlustamisega.

12/05/2014

5. detsembril ei tööta juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu

5. detsembril osaleb enamik Tööinspektsiooni ametnikke koolitusel. Seetõttu ei tööta sel päeval juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu kontorites. Samuti ei vastata e-kirjadele. Nimetatud kuupäeval ei võeta vastu ka avaldusi...

12/04/2014

Tööinspektsioon annab nõu noorte infomessil Teeviit

Tööinspektsioon osaleb noorte infomessil Teeviit, mis toimub 5.–6. detsembril Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28).

12/03/2014

Tööinspektsioon kaitseb Eestist lähetatud töötajate õigusi Soomes

3. detsembril kirjutasid Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioonide juhid alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on tagada Eestist Soome lähetatud töötajate õigused ja võrdne kohtlemine tööturul.

11/28/2014

Lugemisrõõmu: "Alustava ettevõtja abc" ja Tööinspektsiooni teisedki trükised

Tööinspektsiooni uus brošüür "Alustava ettevõtja ABC / Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted" sisaldab juhiseid ja soovitusi, kuidas luua ettevõttes hea töökeskkond ning korraldada töösuhteid.

11/24/2014

Algab tööeluportaali teemanädal „Vabatahtlik või „vabatahtlik” töö?”

Täna algab Tööelu portaali teemanädal, millega juhitakse tähelepanu viimasel ajal aktuaalseks muutunud probleemile. Nimelt viiakse üha rohkem vabatahtliku töö sildi all läbi tegevusi, mille eest saadakse tasu. Sisuliselt tähendab see, et töötajale...

11/20/2014

Igaühel on õigus töötada tubakavabas keskkonnas

Iga aasta novembrikuu kolmandal neljapäeval on rahvusvaheline „Ei suitsule!” päev. Tööinspektsioon julgustab selle päeva puhul tööandjaid ja töötajaid rajama tubakavaba töökeskkonda.

11/12/2014

Libisemine ja komistamine on kõige sagedasemad tööõnnetuste põhjused

Möödunud aastal Eestis juhtunud 4180 tööõnnetusest oli 722 tingitud samal tasapinnal libisemisest või komistamisest. Selliseid õnnetusi juhtub kõigis majandusharudes – rasketööstusest kontoritööni.

 

11/09/2014

Isasid oodatakse töölt koju tervetena

Tööinspektsioon kutsub isadepäeval kõiki mehi üles teadlikule käitumisele töökohal. Käesoleva aasta kümne kuu jooksul on meestega juhtunud 2330 tööõnnetust, mis moodustab 64% kõigist tööõnnetustest. Neist kõige rohkem satuvad õnnetustesse noored...