Menu
03/26/2015

Tööinspektsioon tutvustas 2014. aasta ülevaadet töökeskkonnast

26. märtsil toimus Tööinspektsiooni pressikonverents, mille raames tutvustati 2014. aasta töökeskkonna ülevaadet.

03/24/2015

Tallinna töövaidluskomisjon kolib

Seoses Tallinna Töövaidluskomisjoni kolimisega uude asukohta, ei võeta 30 ja 31.03.15 vastu töövaidlusdokumente paberkandjal.

03/17/2015

Tööinspektsioon kontrollib Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa puidu- ning mööblitööstuse ettevõtteid

19. märtsil toimuva sihtkontrolli käigus keskendutakse Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa puidu- ning mööblitööstusettevõtetele.

03/16/2015

16. märtsil ilmus Tööinspektsiooni uuenenud infokiri Tööelu

Tööinspektsiooni infokiri Tööelu ilmub elektroonilisena kuus korda aastas ning seda juba aastast 2009. Alates käesoleva aasta märtsist on Tööelu uues kuues, värskem ja mahukam.

03/04/2015

Tööinspektsioon avas kaks uut nõustamisbürood

4. märtsil avas Tööinspektsioon uued nõustamisbürood Karksi-Nuias ja Tapal. Nõustamisbüroodes hakkavad Tööinspektsiooni spetsialistid nõustama töötajaid ja tööandjaid töökeskkonda ning töösuhteid puudutavates küsimustes.

02/23/2015

Eesti Vabariigi aastapäevale eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud kolme tunni võrra lühendama

Teisipäev, 24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev ja rahvuspüha, millele eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud kolme tunni võrra lühendama.

02/21/2015

Tööinspektsioon teostab märtsis kaubandusettevõtete sihtkontrolli

Märtsis 2015 alustab Tööinspektsioon tavapärase kaubandusasutuste sihtkontrolliga, milles keskendutakse peamiselt töötajate töötingimustele, riskianalüüsi ning tervisekontrolli korraldusele, töötajate juhendamisele, isikukaitsevahendite ning...

02/16/2015

Tööinspektsiooni uuemad trükised on nüüdsest kättesaadavad ka epubidena

2014. aastal Tööinspektsiooni poolt välja antud brošüürid "Alustava ettevõtja abc", "Töö- ja puhkeaeg", "Tööohutus ehitusplatsil" ning "Töölähetus ja töötajate lähetamine" on nüüdsest kättesaadavad ka epubidena.

02/11/2015

Tervisekontroll vajab tõhusamat rakendamist

Tööinspektsiooni 2014. a töötervishoiuteenuse korraldamisele suunatud sihtkontrollide käigus avastati, et 21% ettevõtetest ei olnud töötajate tervisekontrolli korraldanud, 37%-l juhtudest ei olnud töötervishoiuarst tutvunud töötaja töökeskkonna ja...

02/04/2015

Tööinspektsiooni Rakvere kontor kolis Kreutzwaldi tänavale

Alates veebruarist võtab Tööinspektsioon Rakveres kodanikke vastu Kreutzwaldi 5B hoones. Tööinspektsiooni poole on võimalik pöörduda nii töösuhete kui -ohutusalaste küsimustega.

01/30/2015

Tööinspektsioon kontrollib vedajaid

 

Tööinspektsioon saatis 95-le ettevõttele eelteate sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja kontrollimise kohta 2015. aastal. Teade saadeti nendele ettevõtetele, mille kontrollimine on kavandatud ettevõtte pikaajalist ohuprognoosi arvestades. See ei...

01/28/2015

Ka näiliselt ohutud töökeskkonnad kätkevad endas ohte

Viimase viie aasta tööõnnetuste statistika põhjal on avaliku halduse ja riigikaitse sektor tegevusalade lõikes esikohal. Tööinspektsiooni avaliku sektori sihtkontrolli tulemused näitavad, et suurima libisemisest, komistamisest ja kukkumisest tingitud...

01/20/2015

Tööinspektsioon avab esimese nõustamisbüroo tõmbekeskuses

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel avab Tööinspektsioon käesoleval aastal 17s tõmbekeskuses oma nõustamisbürood. Tänu heale koostööle Põltsamaa linnavalitsusega avatakse esimene neist juba 23. jaanuaril kohaliku päevakeskuse ruumides.

01/16/2015

Töötajatele ja tööandjatele anti nõu 50 000 korral

Tööinspektsioon on juba seitse aastat tegelenud aktiivselt teavitustööga töösuhete teemadel. Vajadus töösuhetealase nõustamise järele on jätkuvalt olemas nii töötajatel kui tööandjatel. 2014. aastal pöörduti Tööinspektsiooni juristide poole ligi 50...

01/09/2015

2015. aastal Tööinspektsioon koolitusi ei korralda

Alanud aastal ei toimu enam Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtjate esindajate koolitusi. Küll aga jätkuvad infohommikud ja teabepäevad (täpsem ajakava on täpsustamisel).

01/05/2015

Kuressaares ja Kärdlas hakkab edaspidi töövaidlusi lahendama Pärnu töövaidluskomisjon

Töövaidluste arv vähenes 2014. aastal viiendiku võrra. Kokku oli Eestis töövaidlusi 2361. Tallinnas ja Harjumaal 1320, Tartu maakonnas 265, Ida-Viru maakonnas 234, Saaremaal ja Hiiumaal kokku vaid 80. Kasutamaks Tööinspektsiooni ressursse...

12/30/2014

Lääne-Virumaal hukkus elektritöid teinud mees

Esmaspäeval, 29. detsembril hukkus Sõmeru vallas Sõmeru alevis Tiigi tänaval hoone kilbiruumist seal elektritöid teinud mees (57). Töötaja teostas jaotuspunktis elektrienergia arvesti vahetamiseks vaatlustöid. Kannatanu oli esialgu teadmata põhjustel...

12/23/2014

23. ja 31. detsembril on Tööinspektsioonis lühendatud tööpäevad

Juristi infotelefon töötab 09.00-13.30. Erinevused on ka tavapärastes vastuvõtuaegades (vt täpsemalt Tööinspektsiooni vastuvõtuajad).