Menu
05/18/2016

Ilmunud on Tööinspektsiooni voldik töökeskkonna konsultandi teenusest

Uus voldik annab tööandjatele ülevaate võimalusest kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant.

05/17/2016

7. ja 8. juunil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon ega toimu vastuvõtte

7.-8. juunil osaleb enamik Tööinspektsiooni ametnikke koolitusel. Seetõttu ei tööta neil päevil juristi infotelefon ega toimu vastuvõttu kontorites. Samuti ei võeta vastu avaldusi töövaidluskomisjonile.

05/09/2016

Pea enne töölepingu sõlmimist sisukaid läbirääkimisi ning väldi hilisemaid vaidlusi

Kampaania „Tunne oma õigusi – Lepingueelsed läbirääkimised“ eesmärgiks on julgustada töötajaid ja tööandjaid enne töölepingu sõlmimist pidama tingimuste teemal sisukaid mõttevahetusi ja jõudma mõlemale poolele sobivale kokkuleppele.

05/04/2016

Ilmus Tööinspektsiooni infokirja uus number!

Loe, mida kirjutatakse Tööinspektsiooni infokirja "Tööelu" aprillikuu numbris!

04/28/2016

Tervisekontroll aitab avastada tööga seotud terviseriske

Töötajate tervise kontrollimine aitab varakult avastada tööga seotud terviseriske ning hoida inimeste tervist. Kümnest töötaja tervisekontrollist kahel juhul avastatakse terviseprobleeme, mille raviga saab koheselt alustada. Eelmisel aastal suri...

04/25/2016

26.04 ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon

26.04, ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon, kuid toimuvad kõik planeeritud vastuvõtud.

04/19/2016

Tööinspektsioon: metallitööstuses tuleb pidevalt kontrollida töövahendite korrasolu

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 31 metallitööstuse ettevõtetes. Rikkumisi tuvastati 63. Metallitööstuses on oht töötajate tervisele suur. Eelmisel aastal hukkus metallitööstuses tööõnnetuse tagajärjel kaks töötajat.

04/13/2016

Töötajaid võrdselt kohtlevad ettevõtted on edukamad

Euroopa Liidu riikide võrdluses oli Eurostati andmetel Eestis Euroopa suurim palgalõhe ehk naised peavad sama raha teenimiseks töötama 104 päeva meestest rohkem.

 

03/30/2016

Tööinspektsioon kogub parimaid praktikaid!

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid ehk organisatsioonide häid tavasid, millega panustatakse töötajate heaolusse ja ohutusse enam, kui seadusandlus selleks kohustab.

03/23/2016

Tööinspektsiooni Narva kontor on avatud kahel päeval nädalas

Aprillikuust on Tööinspektsiooni Narva kontor avatud kahel päeval nädalas senise ühe päeva asemel.

03/21/2016

Ühekordne muutus Tööinspektsiooni infotelefoni- ja vastuvõtuaegades.

Tööinspektsiooni infotelefon ja vastuvõtud on muutunud kuupäevadel: 24.03, 25.03, 28.03 ja 29.03

03/14/2016

Tööinspektsioon kontrollib ehitusobjektide ohutust

Tööinspektsioon viib läbi erakorralise sihtkontrolli ehitusobjektidel. Kontrollitakse, kas töötajatele on väljastatud kukkumiskaitsevahendid, kas neid kasutatakse ning kas on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Tähelepanu all...

03/09/2016

Tööinspektsioon: hea töökeskkond eeldab oskust märgata ohte ja neid maandada

Tööinspektsioon tutvustas kolmapäeval ülevaadet 2015. aasta töökeskkonnast. Eelmisel aastal töötas 640 900 inimest, töötuse määr oli 6,2% ning juhtus 4774 tööõnnetust, millest 16 lõppes töötaja surmaga.

02/23/2016

23. veebruaril töötab infotelefon kuni kella 13.00.

Täna, 23. veebruaril, töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00.

 

 

02/22/2016

Vabariigi aastapäevale eelneval päeval on lühendatud tööpäev

Eesti Vabariigi aastapäeva eelne tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.

01/29/2016

Füüsiline ülekoormus põhjustab enim kutsehaigusi

Tööinspektsioon külastas 15 tootmisettevõtet, et kontrollida füüsilise ülekoormuse vältimiseks tehtavat. Kontrolli käigus tuvastati 51 rikkumist.

12/22/2015

Saabuvate riigipühade eel on tööaeg lühendatud.

23. ja 31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. 24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Tööandja majandustegevuse tõttu või kehtestatud tööajakava...

12/16/2015

Tööinspektsiooni uus infokiri Tööelu annab nõu, kuidas vältida tööstressi

Detsembrikuine infokiri Tööelu pakub võimalust võtta korraks aeg maha ja vaadata lähemalt, mis on tööstress ja kuidas seda vältida.

12/16/2015

Uus kemikaaliseadus tagab suurema ohutuse ning raskendab kemikaalide sattumist terroristide kätte

Detsembris jõustus uus kemikaaliseadus. Kõige üldistatumalt on kemikaaliseaduse eesmärk tagada ohutus kemikaalide käitlemisel.

12/10/2015

Loe: "Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses" jt trükised

Tööinspektsioon on tänavu välja andnud mitmeid uusi trükiseid, viimati ilmusid brošüür „Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses“ ja voldik „Kutsehaigus: teavitamine ja uurimine“.