Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa teavituskampaaniad

Euroopa Liit hakkas töötervishoiu ja tööohutuse parandamist tähtsustama 1980. aastatel. Euroopa tasandil on õigusaktidega sätestatud töötajate kaitseks miinimumnõuded, kuid liikmesriigid võivad jätta alles või kehtestada ka rangemad meetmed. Lissaboni lepingu jõustumisel muutus Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks, mistõttu sai töötervishoiust ja tööohutusest liidu õigustikus veelgi olulisem valdkond. Inimeste teadlikkuse tõstmiseks töösuhete, töötervishoiu ja tööohutusega seotud teemadel teevad Euroopa Liidu erinevad institutsioonid igal aastal teavituskampaaniad, mis puudutavad otseselt ka Eesti töötajaid ning tööandjaid. Ole teadlik! Tee kaasa!

Euroopa Tööjõuameti deklareerimata töö mäng.

Avasta õiglane ja deklareeritud töö, mängides mängu!

https://www.ela.europa.eu/et/declared-work-game

Deklareerimata töö tekitab töötajatele palju riske, suurendab ebaõiglast konkurentsi ja kahjustab riigi rahandust. Mängu eesmärk on suurendada teadlikkust ja näidata, mis võib juhtuda deklareerimata tööga tegemisel. See tava on ebaseaduslik, kuid endiselt probleem kogu ELis.

Õpi selle mängu kaudu interaktiivselt, kuidas deklareeritud töö on kõigile kasulik. Vali oma tegelane, tee otsuseid ja loo oma lugu!

See mäng on osa hooajatöötajate kampaaniast Õigused igaks hooajaks, mille algatas Euroopa Tööjõuamet koos Euroopa platvormiga deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks.

Viimati uuendatud 27.05.2022