Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni kommunikatsiooniplaan 2024

2024. aastal on Tööinspektsioon oma kommuniatsioonitegevustes seadnud fookuse kaheksale olulisele tööga seotud teemale, mis kajastuvad Tööelu portaali (tööelu.ee) artiklites, sotsiaalmeedia postitustes, teavitusüritustes ja teistes teavitustegevustes.

Aeg

Teema

Märksõnad

Tegevused

Üritused

Jaanuar

Andmekaitse Tööle kandideerimine, isikuandmed, tööintervjuu, töölepingu sõlmimine.

2024. aasta järelevalvevalimi avalikustamine. Räägime andmekaitsest, tööle kandideerimisest ja isikuandmete korrektsest kasutamisest.
Algavad kogu aasta vältavad sihtkontrollid: isikukaitsevahendite kasutamine ja väljastamine, esmaabi korraldus ning tööõnnetuste uurimine.

25.01. Tartu
Infopäev teemal „Tööle värbamine – mida jälgida ja millega arvestada?"

Veebruar ja märts

Vähiennetus Isikukaitsevahendid, kemikaalid, öötöö, diiselmootorite heitgaasid.

Algab kantserogeensete ohutegurite ning põhi- ja kutsekoolide tehnoloogiaklasside sihtkontroll.

28.02. Rakvere
Kemikaalide üldnõuded ja isikukaitsevahendid – mida jälgida ja millega arvestada?

27.03 Väimela
Ohumärgistus töökohal ja kantserogeenid – mida jälgida ja millega arvestada?

Aprill

Mitmekesisus Diskrimineerimine, võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, palgalõhe, ahistamine, töökius. Valmib Tööinspektsiooni aastaraamat 2023. 

10.03 Tööinspektsiooni aastaraamatu 2023 tutvustus

24.03 Infohommik "Töötervishoid töökohal" Teams´s  

30.03 Viljandimaa teavitusüritus
"Seksuaalne ahistamine töökohal – mida jälgida ja millega arvestada?"

Mai ja juuni

Alaealised TEIS, alaealiste registreerimine, töötingimused, vanemad, vanemate nõusolek, renditöö, deklareerimata töö, hooajatööd, alaealise töö- ja puhkeaeg, sobivad ja mittesobivad tööd, alaealised ja VÕS leping. Algavad rendiettevõtete, ehitussektori, töö- ja puhkeaja ning alaealiste töötamise sihtkontrollid

Juuli

Välismaalased Lähetatud töötajad, töölähetus, TEIS, multikultuurne keskkond. Algab diisotsüanaatide kasutamise sihtkontroll.

August ja september

Töötamine masinatega Ohuala märgistamine, müra, töövahendite ohutus sh kaitsekatted ja hädaseiskamisseadised, töövahendi ohutu kasutamine, juhtimisseadised, juurdepääs, riskianalüüs, tööõnnetuste statistika ja näited, töövahendite korrahoid.

Oktoober

Vaimne tervis, inimkaubandus Vaimne tervis, psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskianalüüs, käitumisjuhised töötajale/tööandjale/pealtnägijale, töövägivald, koostöö PPA ja volinikuga, töölepingu erakorraline lõpetamine, konfliktid töökohal, inimkaubandus, tööalane ärakasutamine, abi saamine ohvriabist. Tööinspektsioon annab välja Hea Töökeskkonna auhinna 2024

November ja detsember

Füüsiline töö Puhkepausid, füüsilise töö puhul vajadusel töökorralduse muutmine, kutsehaigused, riskianalüüs, tööasendid ja töökoha kujundus, juhendamine, tervisekontroll sh otsusel toodud andmete arvestamine, raskuste tõstmine, haigena tööl. Tööinspektsiooni 106. sünnipäev

Viimati uuendatud 05.04.2024