Menu

Eestis on töötajate kontaktasutuseks Tööinspektsioon.

Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet lähetatud töötajate töötingimuste üle Eestis ja vastab põhjendatud infopäringutele seaduste, muude õigusaktide ja laiendatud kollektiivlepingute kohta, mida kohaldatakse lähetatud töötajale. Lisaks korraldab Tööinspektsioon infovahetust teiste liikmesriikidega.

Lisaks Tööinspektsioonile tegelevad lähetatud töötajate küsimustega vastavalt oma pädevusele teised riigiasutused:

  Töö- ja elamistingimuste kohta välismaal saab tarvilikku infot töövahenduse võrgustikult EURES (European Employment Services). Täpsem info EURESi kodulehtedel http://europa.eu/eures ja www.eures.ee.

  Nõustamisega tegelevad järgnevad asutused:

  • Integratsiooni Sihtasutus - nõustamine, lõimumisalane teave ning keeleline ja kultuuriline kümblus. Täpsem info Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel;
  • Eesti Pagulasabi – rahvusvahelise kaitse saajatele toetavad teenused;
  • SA Innove – keeleõppija, kodakondsuse eksamiks õppija ja haridustöötaja nõustamine;
  • Eesti Töötukassa – Eestis esimese töökoha alane nõustamine, nõustamine töötule ja töötavale inimesele, võla-, sõltuvus-, ja kogemusnõustamine;
  • Living for Tomorrow – inimeste informeerimine võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal töötades, õppides, abiellumisel ning aitavad inimkaubanduse ohvreid ja lähedasi olenemata nende soost, rahvusest ja religioonist.

  Lähetatud töötajate töötingimustega seotud nõuete kohta saab täpsemat informatsiooni sihtriigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt. Välisriikide saatkondade kontaktid leiate SIIT