Menu

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
§ 13. Tööandja kohustused ja õigused; lõige 1 punkt 17
kohustab tööandjat teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust oma tegevuse 
alustamisest või tegevusala muutmisest

Tööandja teatis äriühingu või ettevõtte tegevuse alustamisest

TÖÖANDJA TEATIS ÄRIÜHINGU VÕI ETTEVÕTTE TEGEVUSE ALUSTAMISEST

Ettevõte
Ettevõtte kontaktandmed
Põhitegevusala
Muud tegevusalad
Struktuuriüksuste põhiinfo
Struktuuriüksuste kontaktandmed
Töötajate arv
Ettevõtte juhatuse esimehe, juhi, struktuuriüksuse juhi andmed
Töö alustamise kuupäev
Tööandja esindaja
Kellele
Saada