Menu

Mereteenistus

Seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

  1.  Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord

Eestisse lähetatud töötajate töötingimused