Menu

2017

 • Ettevõttesisene tõstukijuhtide koolitus - Wendre AS
 • Hooajatöötajate koolitamine, motiveerimine ning Eesti Maanteemuuseumi teeninduskvaliteedi uurimine - Eesti Maanteemuuseum
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane käsiraamat - Eesti Kaitsevägi

2016

 

 


2015

   


2014

 • Tõhusama juhendamise ja väljaõppe süsteemi loomine - AS HKScan Estonia
 • 5S süsteemi rakendamine koostöös töökeskkonnavolinikega - Kolmeks AS
 • Näitlik tööohutuskoolitus tulevaste tööõnnetuste vältimiseks - Toode AS
 • Mängu abil reeglid selgeks - Skanska AS

2013

 • Ohutusalase filmi näitamine ja külaliste eristamine - Ensto Ensek AS
 • Töötajate ja külaliste juhendamine enne ehitusobjektile lubamist - Skanska AS

2012

 • Liikumisreeglistiku kehtestamine ja tutvustamine turvalise töökeskkonna loomiseks laos - Mentum Eesti
 • Töökeskkonda puudutava info edastamine efektiivselt kõigile töötajatele - Swissotel Estonia
 • Kaevetööde ohutu korraldamine, kasutades tugiseinu ja tööohutusekaarte - Skanska EMV
 • Tööalase eesti ja vene keele õpe töökohal - Rimi Eesti Food AS
 • Tootmisruumide külastajate ohutuse tagamine videojuhendamisega - Ruukki Products

2011

 • Töötervishoidu ja tööohutust oma allüksuses korraldavate juhatajate teadlikkuse suurendamine - Patrika OÜ
 • Uute töötajate koolitamine ja sisseelamisprogrammi rakendamine nende kollektiiviga paremaks liitmiseks - Enics Eesti AS
 • Alaealiste töötajate töö ohutu ja korrektne korraldamine - Viljandi linnavalitsus
 • Tuleohutuse tagamine põhjaliku juhendamise ja valehäirete vähendamise abil - LHV Pank
 • Postitöötjata kaitsmine koerte rünnakute eest isikukaitsevahendite ja info levitamise abil - Eesti Post
 • Koolitussüsteemi selgemaks muutmine spetsiaalse tunnistuse sisseviimise abil - Maxima Eesti
 • Kolmandate isikute ohutuse tagamine remondiruumis - OÜ Reginett
 • Toodangu kvaliteedi tõstmine põhjaliku koolituse ja juhendite kättesaadavaks tegemise abil - TPC Narva

2010

 • Juhendamise abil ohutuse tagamine toiduainete tootmisel - Polven Foods
 • Spetsiaalse ohutusjuhendi koostamine praktikantidele - AS Solidum
 • Töökeskkonnas valitsevate ohtude visualiseerimine liikumisteedel - ArcelorMittal Tallinn

2009