Menu

Vihjeid töökeskkonna ja töösuhetega seotud õigusrikkumiste kohta saate edastada:

Vihje edastamisel palume kirjeldada rikkumise asjaolusid, aega ja kohta ning võimalusel edastada isikute ja ettevõtete andmed. 

Vihje võib esitada anonüümselt. Palume võimalusel anda oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Vihje andja andmeid kolmandale osapoolele ei avalikustata.

Vihjete menetlemise ning selle tulemuste kohta Tööinspektsioon tagasisidet ei anna. Meie pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.