Menu

Tööpakkumised

Ehituse tööinspektor

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete täitmise üle ning teavitab inimesi töökeskkonna ohtudest.

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on ehitusettevõtted Tallinnas ja Harjumaal.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Pakume:

 • võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna kontoris
 • asjatundlikku, motiveeritud ja toetavat meeskonda
 • arenemis- ja õppimisvõimalusi
 • 35-päevast põhipuhkust
 • põhipalka alates 1275 eurost (katseajal) kuni 1500 euroni kuus (bruto)

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sul on kõrg- või kutseharidus ehituse erialal ja vähemalt 3. aastane töökogemus ehituse valdkonnas
 • Sul on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning oled valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele
 • Valdad eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt vähemalt kesktasemel
 • Sul on hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus
 • Oled positiivse ellusuhtumise ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumisega
 • Omad B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskust 

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise hiljemalt 18. veebruariks 2020 e-postile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „ehituse tööinspektor“. 

 

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee

Tööalastele küsimustele vastab Valentina Soone telefonil 5623 0470 või kirjutades valentina.soone|ät|ti.ee

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.

 


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.