Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on tootmis- ja tööstusettevõtted

Ootame oma meeskonda tootmis- ja tööstusvaldkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kandideeri meile tööinspektoriks, kui Sul on kõrg- või kutseharidus inseneriteadustes, tehnoloogias vms ja vähemalt kolmeaastane töökogemus tootmis- ja/või tööstusvaldkonnas, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel.

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Tööinspektsioon pakub Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd.  Tööle on võimalik asuda Tööinspektsiooni Haapsalu kontoris.

Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ja 35-päevane puhkus ning põhipalk alates 1037 eurost (katseajal) kuni 1220 euroni kuus.

Kandideerimiseks ootame motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.

Dokumendid palume saata hiljemalt 1. detsembriks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee. Tööalastele küsimustele vastab Mariko Vahula telefonil 5855 9030 või kirjutades mariko.vahula|ät|ti.ee 

 

Pakume tööd TÖÖINSPEKTORILE, kelle peamiseks kontrollimise suunaks on teenindusettevõtted ja avalik haldus.

Me ootame töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda hästi tundvat spetsialisti, kellel on huvi teeninduse ja avaliku halduse vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele. Kandideeri meile tööinspektoriks kui Sul rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus ning eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel. Kasuks tuleb varasem kokkupuude töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnaga. Näiteks oled varasemalt täitnud ettevõttes töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid. Kindlasti annab lisaväärtust valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmine.

Tööinspektori töö tulemuslikuks täitmiseks peaks Sul olema hea läbirääkimisoskus ja enesekindlus ning positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töössesuhtumine. B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus on samuti möödapääsmatu.

Tööinspektori põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Vajadusel viia läbi kohtuvälise menetlejana ka väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Tööinspektsioon pakub Sulle võimalust teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tallinnas ja Harjumaal või Ida- ja Lääne-Virumaal.

Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused ja 35-päevane puhkus ning põhipalk alates 1037 eurost (katseajal) kuni 1220 euroni kuus.

Kandideerimiseks ootame motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise ja elulookirjeldust.

Dokumendid palume saata hiljemalt 6. detsembriks 2019 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „tööinspektor“.

Lisainfo: personalispetsialistilt telefonil 5623 0228 või kirjutades evelin.uustal|ät|ti.ee. Tööalastele küsimustele vastab Karina Bikmurzina telefonil 5688 7653 või kirjutades karina.bikmurzina|ät|ti.ee 

 

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie poolt esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialisti, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärk on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.