Menu

Personalistrateegia

Tööinspektsiooni personalistrateegia koostamisel on lähtutud põhimõttest, et Tööinspektsioon ja ametnik (teenistuja) on omavahel tihedates partnerlussuhetes. See tähendab, et soovitud tulemuse saavutamiseks peavad nii organisatsioon kui ka ametnik tunnustama ja panustama teise poole eesmärkidesse. Seetõttu on personalistrateegias esitatud paralleelselt Tööinspektsiooni ja teenistuja eesmärgid ning meetmed, kuidas ühiselt eesmärke täita.