Põhimäärused, koosseis ja ametijuhendid

Siit leiad Tööinspektsiooni toimimise tagavad alusdokumendid ehk inspektsiooni ja selle üksuste põhimäärused, struktuuri ja koosseisu ning teenistuskohtade ametijuhendid.

Ametijuhendid

Last updated: 19.10.2022