Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Üritused

2024. aastal jätkab Tööinspektsioon teavitusürituste korraldamist üle Eesti, mida finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuse andmise tingimustel „Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine“ 2021-2027.

Ürituste tabel täieneb jooksvalt.

Toimumisaeg Pealkiri ja registreerumine Asukoht Keel Registreerumine
Kui registreerumislink ei tööta, palun saatke registreerumissoov [email protected]
29.05.2024

Alaealine töötaja - mida jälgida ja millega arvestada (info

Pärnu eesti Registreerimine kuni 26. maini.
30.05.2024

Tehnoloogiaklasside tööohutus ning töökiusu ennetamine koolides (info

Veebis eesti Registreerimine kuni 28. maini.
11.-12.06.2024 Töökeskkonnaspetsialistide koolitus (info) Tartu eesti

Grupp täis

15.-16.10.2024 Töökeskkonnaspetsialistide koolitus (info) Tallinn eesti Registreerumine avatakse siin 13.09.2024
  • Teavitusüritused on osalejatele tasuta.

  • Lisainfo: Kaja Tamm (e-post [email protected]; tel 5699 2324)

Toimunud üritused

Toimumisaeg Teema Järelvaatamine Keel
24.04.2024 Tervisekontrolli infohommik Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
07.05.2024 Tööinspektsiooni iseteeninduse võimalused ja kasutamine Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Teema Asukoht Keel
Infohommik "Muudatused töölepingu seaduses"  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Muudatused töölepingu seaduses"  Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Infohommik "Renditöö" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Kaugtöö" vene keeles (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Infohommik "Kaugtöö" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Töökiusamine" Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Teavitusüritus "Nähtamatu oht tööl - kutsevähist Eestis"

Videosalvestus, pildigalerii, materjalid.

eesti
Infohommik "Alaealiste töötamisest"  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Töövaidluskomisjoni avalduse esitamine" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Töökeskkonna käsiraamatu tutvustus (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Konverents "Tööandja roll töötaja vaimse tervise hoidmisel" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Ohtlike kemikaalide käitlemine" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Tööõnnetuste uurimine" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Tööõnnetuste registreerimine iseteeninduskeskkonnas" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT  eesti
Infohommik "Tööinspektsioon töökeskkonna järelevalvajana" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Ehitus" (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Infohommik "Ehitus" vene keeles (info) Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Teema Asukoht Keel
Perepuhkused Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Ehitus Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Ehitus/Строительная площадка Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Alaealiste töötamine  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Alaealiste töötamine/Несовершеннолетний работник Videosalvestust saab vaadata SIIT vene 
Töölepingu sõlmimine: 1. augustist jõustuvad muudatused  Videosalvestust saab vaadata SIIT  vene
Töölepingu sõlmimine: 1. augustist jõustuvad muudatused  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Kahjuhüvitamine Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Transpordiettevõtete järelevalve Tööinspektsiooni infosüsteemis TEIS (iseteenindus.ti.ee)  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Transpordiettevõtete järelevalve Tööinspektsiooni infosüsteemis TEIS (iseteenindus.ti.ee)  Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Töötervishoiupäev Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Töö- ja puhkeaeg 

Videosalvestust saab vaadata SIIT

eesti
Kuulmiskaitse olulisus ning võimalused  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Tööinspektsiooni Tööelu infosüsteemi (TEIS) iseteeninduskeskkonna riskianalüüsi mooduli tutvustus

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Oбзор модуля анализа рисков системы самообслуживания портала Трудовой жизни TEIS

Videosalvestust saab vaadata SIIT venei
Tööaja lühendamine  Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Juhendamine ja väljaõpe

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Muudatustest töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

2020. a töökeskkonna ülevaate tutvustus

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Töösuhete ülesütlemine ja kriisiaja kogemused info

Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Прекращение трудовых отношении и опыт кризиса Videosalvestust saab vaadata SIIT vene
Töösuhete alustamine Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti
Tööõnnetused Videosalvestust saab vaadata SIIT eesti

Kuidas pöörduda töövaidluskomisjoni

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Isikukaitsevahendid 

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Töökeskkond laonduses

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Tööohutus ja töösuhted kaubanduses

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Kemikaalid töökeskkonnas

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Riskianalüüsi ABC 

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Прекращение и отказ от трудового договора

Videoettekannet saab vaadata SIIT vene
Töövaidluse lahendamise menetlus. Kaasistuja roll. Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Isikuandmete kaitse. Kaasistuja roll.

Videoettekannet saab vaadata SIIT eesti

Konverentsid

26. mai 2021, kell 11.00-14.00

Vaimse tervise hoidmine ning inimeste toetamine on koroonakriisiga toimetulemisel saanud keskseks teemaks. Piirangud on muutunud rusuvaks, uutes tingimustes pidid paljud suunduma kodukontoritesse, kus lisaks tööülesannetele tuli ja tuleb toime tulla lisaks tööülesannete täitmisele ka distantsõppel laste toetamise ning kõige muu kaasuvaga. Saatjaks ebakindlus tuleviku ees, hirm nakatumise ees, lootus saada vaktsiini. Samas polnud paljudel kodukontori võimalust ning pidid ka kõige ägedama viirusleviku ajal tööl käima. Kuidas selles olukorras Eesti ettevõtted on toime tulnud ja oma töötajaid toetanud? Viiruskriis pole ju sugugi läbi, ent meil on juba tekkinud kogemusi, mida jagada ning millest õppust võtta. Neil teemadel arutlevad konverentsil ettevõtete, töötajate ning tööandjate esindajad ning tööpsühholoogid.

  • SIGNE RIISALO, sotsiaalkaitse ministri tervituskõne „Kriisi ei tohi raisku lasta"
  • MARE TEICHMANN, psühholoogiaprofessor „Lahendamist vajavad probleemid ja näpunäiteid takistuste ületamiseks“
  • MARET MARIPUU, Tööinspektsiooni peadirektor  „Tööinspektsiooni kogemused: probleemidest lahendusteni“
  • ELINA MEIDLA, Häirekeskuse personaliosakonna juhataja „Töötajate vaimse tervise hoidmine organisatsioonis“
  • MARJU PEÄRNBERG, ABB AS töötervishoiuspetsialist „Suurettevõtte praktiline kogemus vaimse tervise säilitamisel töökohal“
  • HELINA HAPONEN, IPF Digital AS personalijuht „IPF Digitali vaimse tervise edendamise kogemuslugu“

Paneeldiskussioon teemal „Kaugtöö ja vaimse tervise toetamine“: MEELI MIIDLA-VANATALU, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja; PIA PEDANIK, Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu esinaine, Meeletervis OÜ tegevjuht;  PEEP PETERSON, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees; PIRET POTISEPP, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda teenuste direktor.

Konverentsi moderaator: NEEME RAUD

Üritust korraldab Tööinspektsioon koostöös Eesti Personalijuhtimise ühinguga PARE.

Kolmapäeval, 6. novembril toimus rahvusvaheline konverents "Muutuste tuul tööelus". Konverentsil kõneleti tööturu uuenemisest ning märgiti  töölepinguseaduse vastuvõtmist kümne aasta eest. Konverentsi avas peaminister Jüri Ratas. Konverentsil tunnustati konkursi "Hea töökeskkond 2019" võitjaid. 

Muutunud töösuhetest rääkisid Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ning sotsiaalminister Tanel Kiik

Ettevõtja kogemusest hea töökeskkonna loomisel kõneles Jaanus Vihand, Apollo Grupi juhatuse esimees. Annick Starren, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri projektijuht rääkis uuringust, mis tegeles digitaliseerumisega kaasnevate uute töötervishoiu- ja tööohutuse riskidega. Uuring lõi ka neli võimalikku stsenaariumi. Rootsi Bonava kontserni ohutusjuht Anna Gruffman jagas rahvusvahelise ehitusettevõtte kogemusi turvalise töökeskkonna loomisel ning süsteemselt töökeskkonna riske hallata. Tartu Ülikooli vanemteadur dr Andero Uusberg kõneles töötamise disainimisest ja tööhoost, mis inspireeriks ja arendaks töötajaid.

Konverentsi teine osa oli pühendatud töösuhetele. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor dr Gaabriel Tavits kõneles töösuhete muutumisest ajas. Ettekandele järgnes debatt teemal „Millise töölepinguseaduse teeksime täna?“ Küsimuse üle arutlesid töölepinguseaduse eelnõu koostajad Janno Järve, Rein Lang, Mait Palts, Harri Taliga, Kaia Vask. 

Konverentsil anti üle auhind „Hea töökeskkond 2019“. Auhinnaga tunnustab Tööinspektsioon ühte suur- ja ühte väikeettevõtet, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Sel aastal pälvisid tunnustuse suurettevõtete kategoorias Elisa Eesti OÜ ning väikeettevõtete kategoorias Insly OÜ. Mõlemat ettevõtet iseloomustab järjepidevus ja süsteemsus hea töökeskkonna loomisel.

Teisipäeval, 6. novembril toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „Hea töökeskkond uueneval tööturul“. Muutuste üle arutlesid rahvusvahelised eksperdid ning töötajate, tööandjate ja riigi esindajad. Konverentsil tunnustati konkursi „Hea töökeskkond 2018“ võitjaid.

Konverentsi avasid Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas ning Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester. Tööturu muutumisest ajas tegi ettekande Tartu Ülikooli professor Raul Eamets. Euroopa Kolledži professor dr Sacha Garben rääkis uuenenud tööturu kogemustest ja tuleviku väljakutsetest. Töökoha disainimisest töötajate ootustele vastavaks kõneles dr. Kai Seiler Nordrhein-Westfaleni liidumaa töökorralduse instituudist. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu käsitles tööaja korraldust ja kaugtööd kui motivaatorit.  Postimehe meediapraktikandid Britt-Kathleen Mere ja Mona Lii Konnapere tegid ülevaate noorte ootustest tööle ja töötingimustele.

Konverentsil jagati ka isiklikke kogemusi muutuval tööturul, stressist ja uute valikute tegemistest. Debatil uueneva töökeskkonna nõuetest tööturu osapooltele osalesid Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Reformierakonna esinaine Kaja Kallas. Konverentsi lõpus tunnustas tervise- ja tööminister Riina Sikkut konkursi „Hea töökeskkond 2018“ võitjaid. 

Konverentsi korraldati Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverents “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid"

Tallinnas 8. novembril 2017 toimunud konverentsil arutasid praktikud, eksperdid, sotsiaalpartnerid ning teadlased, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. 

Esimese paneeli põhiettekande tegi Ülemaailmse Tööhõive Konföderatsiooni tegevdirektor hr Denis Pennel, kes kõneles töötajate ja tööandjate valmisolekust muutustega kaasa minna. Oma kogemusi uues ettevõtluses ning uute põlvkondadega tööturul jagasid Aino-Silvia Tali idufirmast Testlio ning Kai Realo ettevõttest Circle K Eesti. Teises paneelis kõneles William Cockburn EU-OSHAst uutest töövormidest ning tööohutuse ja –tervishoiu regulatsioonist. Singapuri töötervishoiu ja -ohutuse instituudi tegevdirektor dr Jukka Takala kõneles uuringute andmetele toetudes sellest, mis mõjutab töötajate tervist ja ohutust. 

Kogemusi töötervishoiu ja -ohutuse edukal rakendamisel jagas Andreas Tautz, Deutsche Post DHL Groupi meditsiinijuht. Kolmanda paneeli põhiettekandes tegi Cardiffi Ülikooli töökeskkonna uuringukeskuse professor David Walters ülevaate Euroopa tööinspektsioonidest, nende eri mudelitest ja valmisolekust uute väljakutsetega toime tulla. Håkan Olsson Rootsi tööinspektsioonist kõneles inspektsiooni rollist muutunud ühiskonnas. Dr Stephen Kinghorn-Perry tutvustas Suurbritannia tööohutuse- ja tervishoiu süsteemi eesmärke kontrollida riskide maandamist muutuvas töökeskkonnas.

Konverentsi avasid Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm ning Charlotte Grevfors Ernoult Euroopa Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadist. 

Kas aeg tapab?

Teisipäeval, 25. aprillil toimunud rahvusvahelisel töötervishoiu ja –ohutuse alasel konverents „Kas aeg tapab?“ räägiti uutest tööajavormidest, muutunud tööajast, selle mõjust töötamisele ning töötaja tervisele. Samuti arutati, kas muutunud tingimustes oleks vaja uut tööaja regulatsiooni. Konverentsi avas peaminister Jüri Ratas.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ütles avakõnes, et uued tööajavormid muudavad töötamise paindlikumaks ja mugavamaks. Sellest, et kaugtöö võimaldamine algab usaldusest – kas tööandja usaldab, et töötaja täidab tööülesandeid ka kontorist eemal olles. Töötaja peab usaldust oma hea tööga õigustama. Samas tähendab suurem paindlikkus sageli aga seda, et ajataju ja piirid kaovad ja inimene teeb kauem tööd. Kvaliteetne töö tähendab ka kvaliteetset puhkust. See on oluline, et säiliks meie tervis ja teeksime tööd ohutult.  

Paindlikust tööajast ja kaugtööst rääkis konverentsi peaesineja Sarah Wulfert, tööpsühholoog Saksamaalt. Prantsusmaa Riiginõukogu nõunik petitsioonide alal Jérôme Marchand-Arvier avas Prantsusmaa tööseaduse reformi tagamaid. Norra kogemustest lühendatud tööajaga töötamisel kõneles Norra Töötervishoiu Instituudi teadlane Jenny-Anne Sigstad Lie. Rootsi Töökeskkonna Ameti psühholoog ja töökeskkonna spetsialist Ulrich Stoetzer tegi ülevaate uutest suundadest töökeskkonnas Rootsi näitel. 

Kristjan Port Tallinna Ülikoolist arutles, kuidas tervist töökohal hoida. Unimed unekeskuse peaarst Heisl Vaher vaagis sotsiaalse unevõla mõjust efektiivsele tööajale.

Debatis uue tööregulatsiooni vajalikkuse üle avaldasid arvamust Elisa personalijuht Kaija Teemägi, Eesti Tööandjate Keskliidust Toomas Tamsar, Eesti Ametiühingute Keskliidust Peep Peterson, Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ja majanduskomisjoni liige Kristen Michal.

Konverents toimus Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Last updated: 21.05.2024