Menu

Tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamise vormid

Vormides kasutatav ametikood ja tegevusala kood valige vastavatest klassifikaatoritest:

Vormid tööandjale

Esitada digiallkirjastatult või väljatrükituna allkirjastatult posti teel.