Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd ÜLDSEKRETÄRILE,

kelle peamiseks tööülesandeks saab:

 • peamiselt klientide vastuvõtmine ja nendega suhtlemine, info jagamine;
 • sissetulevate ja väljaminevate dokumentide, sh töövaidlusavalduste haldamine;
 • Tallinna töövaidluskomisjonide asjaajamise korraldamine ja selle eest vastutamine;
 • vajadusel istungite protokollimine.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • valmisolek klientide abistamiseks dokumentide vastuvõtmisel ja juhendamisel;
 • huvi asjaajamise ja korrektse dokumenteerimise vastu;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, hea vene keele oskus, inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • kõrge pingetaluvus;
 • vähemalt keskharidus;
 • praktilise asjaajamistöö kogemus vähemalt kuus kuud riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või töötamine ametikoha töövaldkonnas kaks aastat;
 • kõik heale sekretärile omased oskused ja omadused, sh hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, organiseerimisvõime, aga ka usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus, viisakus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tähtajatu töölepinguga tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Tallinna kontoris. Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja töötasu alates 770 eurost (katseajal) kuni 880 euroni kuus.

 

Kandidaadilt OOTAME:

 • motivatsioonikirja,
 • CV ehk elulookirjeldust.     

Dokumendid palume saata hiljemalt 29.06.2017 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „üldsekretär“.

Lisainfo personali peaspetsialistilt telefonil 56 230 228.

Anna oma oskuslik panus tööelu parendamisel!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.