Menu

Tööpakkumised

Pakume täiskoormusega tööd ehitusvaldkonna TÖÖINSPEKTORILE

kes:

 • teostab haldusmenetluse raames ametnikuna riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses,
 • registreerib Tööinspektsiooni infosüsteemis järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale,
 • viib läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • soov seista ohutu töökeskkonna eest,
 • tunned hästi ehitusvaldkonda,
 • kõrg- või kutseharidus,
 • vähemalt 3-aastane töökogemus ehituse valdkonnas,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • vene keele oskus vähemalt keskmisel tasemel,
 • enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus,
 • positiivne ellusuhtumine,
 • tulemustele orienteeritud töösse suhtumine,
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tallinnas ja Harjumaal, erinevaid täienduskoolitusi, toetavat kollektiivi, 35-päevast puhkust, põhipalka alates 880 eurot kuus (katseajal).

Kandidaadilt OOTAME:

 • motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldust (CV).  

Dokumendid palume saata hiljemalt 01. mail 2017 e-posti aadressile konkursid[ät]ti.ee märgusõnaga „tööinspektor“. Lisainfo personali peaspetsialistilt telefonil 5623 0228.

Aita meil muuta töökeskkond ohutuks ja tõsta tööelu kvaliteeti!

 

Pakume 0,5 koormusega tööd ehitusvaldkonna TÖÖINSPEKTORILE

kes:

 • teostab haldusmenetluse raames ametnikuna riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses,
 • registreerib Tööinspektsiooni infosüsteemis järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale,
 • viib läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on: 

 • soov seista ohutu töökeskkonna eest,
 • tunned hästi ehitusvaldkonda,
 • kõrg- või kutseharidus,
 • vähemalt 3-aastane töökogemus ehituse valdkonnas,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • vene keele oskus vähemalt keskmisel tasemel,
 • enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus,
 • positiivne ellusuhtumine,
 • tulemustele orienteeritud töösse suhtumine,
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tallinnas ja Harjumaal, erinevaid täienduskoolitusi, toetavat kollektiivi, 35-päevast puhkust, põhipalka 0,5 koormuse juures alates 440 eurot kuus (katseajal).

Kandidaadilt OOTAME:

 • motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldust (CV).  

Dokumendid palume saata hiljemalt 26. aprillil 2017 e-posti aadressile konkursid[ät]ti.ee märgusõnaga „tööinspektor“. Lisainfo personali peaspetsialistilt telefonil 5623 0228.

Aita meil muuta töökeskkond ohutuks ja tõsta tööelu kvaliteeti!

 

Pakume tööd TÖÖTERVISHOIU TÖÖINSPEKTORILE, lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendajana

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi töötervishoiu valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele.

Ametikohal põhiülesanded: 

 • teostab riiklikku järelevalvet töötervishoidu reguleerivate õigusaktide töökeskkonnas täitmise üle ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses
 • uurib kutsehaigestumisjuhtumeid ning teeb järelevalvet kutsehaiguste ennetamise abinõude rakendamise üle
 • registreerib Tööinspektsiooni infosüsteemis kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise juhtumid ning järelevalve toimingud vastavalt kehtestatud korrale
 • viib kohtuvälise menetlejana läbi väärteomenetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras
 • teeb turujärelevalvet töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste tagamise üle nende valmistamisel ja müümisel.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • soov seista ohutu töökeskkonna eest ja huvi töötervishoiu teemade osas;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitatavalt ergonoomika või rahvatervishoiu valdkonnas;
 • vähemalt 3-aastane töökogemus;
 • hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus vähemalt keskmisel tasemel;
 • enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus;
 • positiivne ellusuhtumine;
 • tulemustele orienteeritud töösse suhtumine;
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Harjumaal, Raplamaal ja Läänemaal, erinevaid täienduskoolitusi, toetavat kollektiivi, 35-päevast puhkust, põhipalka 890 (katseajal) kuni 1100 eurot kuus. Töökoht on kas Tallinnas, Raplas või Haapsalus.

Kandidaadilt OOTAME:

 • motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise;
 • diplomi koopiat hariduse kohta;
 • elulookirjeldust (CV).  

Dokumendid palume saata hiljemalt 26. aprillil 2017 e-posti aadressile konkursid[ät]ti.ee märgusõnaga „TTH tööinspektor“. Lisainfo personali peaspetsialistilt telefonil 5623 0228.

Aita meil muuta töökeskkond ohutuks ja tõsta tööelu kvaliteeti!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.