Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd TÖÖVAIDLUSKOMISJONI SEKRETÄR-REFERENDILE,

kelle peamiseks tööülesandeks saab:

 • Pärnu töövaidluskomisjonide asjaajamise korraldamine ja selle eest vastutamine;
 • klientidega suhtlemine;
 • istungite protokollimine;
 • sissetulevate ja väljaminevate dokumentide, sh töövaidlusavalduste andmete registreerimine infosüsteemis, nende edastamine ja suunamine, vormistuse kontrollimine ning vastamise õigeaegsuse kontrollimine.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • huvi asjaajamise sh digiasjaajamise ja digiarhiveerimise ning korrektse dokumenteerimise vastu;
 • kõrge pingetaluvus;
 • vähemalt keskharidus;
 • praktilise asjaajamistöö kogemus vähemalt kuus kuud riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või töötamine ametikoha töövaldkonnas kaks aastat;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, hea vene keele oskus, inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • oskus hakkama saada erinevate tööülesannetega samal ajal;
 • kõik heale sekretärile omased oskused ja omadused, sh hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, organiseerimisvõime, abivalmidus, aga ka usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus, viisakus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tähtajatu töölepinguga tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Tööinspektsiooni Pärnu kontoris. Meil on toetav kollektiiv, hea arenemisvõimalus, 35-päevane puhkus ja töötasu alates 770 eurost (katseajal) kuni 880 euroni kuus.

 

Kandidaadilt OOTAME:

 • motivatsioonikirja,
 • CV ehk elulookirjeldust.     

Dokumendid palume saata hiljemalt 17.11.2017 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „TVK sekretär“.

Lisainfo personalispetsialistilt telefonil 56 230 228.

Anna oma oskuslik panus tööelu parendamisel!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.