Menu

Tööpakkumised

Pakume tööd tähtajatu teenistussuhtega  SÕIDUKIJUHTIDE TÖÖINSPEKTORILE (Kesk- ja Lõuna-Eestis)

kes:

 • teostab haldusmenetluse raames ametnikuna riiklikku järelevalvet tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle avaliku ja teenindussektori ettevõtete töökeskkonnas ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses,
 • registreerib Tööinspektsiooni infosüsteemis järelevalvetoimingud vastavalt kehtestatud korrale,
 • viib läbi väärteomenetlusi seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

Oled SOBIV kandidaat, kui Sul on:

 • soov tegeleda sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja korralduse kitsaskohtadega,
 • kõrgharidus (soovitatult õigusalane),
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • vene keele ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel,
 • enesekindlus ja argumenteerimisoskus,
 • otsustus- ja vastutusvõime,
 • pingetaluvus, kohusetundlikus      
 • analüüsi- ja üldistusvõime,
 • B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus.

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist ning laialdast eneseteostust võimaldavat tööd nii pea kui võimalik Tööinspektsiooni kontoris Tartus või Viljandis valmisolekuga liikumiseks Eesti piires.

 • Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.
 • Meil on toetav kollektiiv, 35-päevane puhkus ja põhipalka alates 1200 eurot kuus.

Kandidaadilt OOTAME:

 • motiveeritud avaldust;
 • elulookirjeldust;
 • diplomi koopiat hariduse kohta;
 • kinnitust, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise. 

Dokumendid palume saata hiljemalt 26. märtsiks 2018 e-posti aadressile konkursid@ti.ee digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „sõidukijuhtide tööinspektor“.

Lisainfo: Evelin Uustal, personalispetsialist, telefon 5623 0228 või evelin.uustal|ät|ti.ee 


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.