Menu

Lähetatud töötajale kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust (TTOS). Nimetatud seadust kohaldatakse lähetatud töötajale ka juhul, kui selle sätted on talle vähem soodsamad kui vastava välisriigi seaduse sätted. Lähetatud töötaja tööandja ja tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, võivad kokku leppida, kes neist töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest vastutab. Kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Nimetatud seaduse nõuete rikkumise korral rakendatakse tellija või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, suhtes töötervishoiu ja tööohutuse seaduses vastutuse kohta sätestatut.