Menu

Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid „Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäev ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi konverentsiteenuse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ .

Hange on leitav viitenumbri 184470 järgi ja hankedokumendid on kättesaadavad riiklikust riigihangete registrist.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184470 

Hanke eest vastutav isik on õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.04.2017 kell 11:00.

 

 


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on 24 eestikeelse artikli tellimine Tööelu portaalis avaldamiseks.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.03.2017

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Korrakaitseseaduse rakendamine haldusmenetluses TTOS ja TLS alusel“, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni teenistujatele spetsiifilise täiendkoolitusprogrammi tellimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.03.2017 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumi, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 27. ja 28. märtsil 2017 Harjumaal toimuvaks Tööinspektsiooni teenistujate koolituseks. 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2017. 

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna teabe peaspetsialist Alina Aruoja, e-post: alina.aruoja|ät|ti.ee.


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Ajakirja „Tööelu“ väljaandmine 2017. aastal”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181562

Pakkumus esitamise tähtaeg on 30.01.2017 11:00

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust ruumi, toitlustuse ja majutuse pakkuja leidmiseks 25.04.2017 toimuvale tööohutuse alasele konverentsile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.01.2017 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tööinspektsiooni sõidukite liiklus- ja kaskokindlustus“, mille eesmärgiks on sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse tellimine Tööinspektsiooni omandis olevatele sõidukitele 2017. aastaks. Hanke tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.12.2016 kell 23:59.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 5697 7931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Tunne oma õigusi – märka ohtu“ kampaania läbiviimine”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/180220  

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumi ja toitlustuse teenuse tellimine“ 13. jaanuaril 2017 Tartu linnas toimuvaks Tööinspektsiooni teenistujate koolituseks.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustega „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.11.2016.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna ESF TAT programmi juht Anna-Kristiina Iher, e-post: anna-kristiina.iher|ät|ti.ee.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Põrandakleebiste ja kalendrite tellimine”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179047

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Taksoteenuse tellimine“, mille eesmärgiks on sõiduautodega osutatava taksoteenuse tellimine 24 kuuks. Hankelepingu tulemusena sõlmitakse kahe eduka pakkujaga raamlepingud.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.10.2016 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks teenuse tellimine, millega mõõdetakse kliendirahulolu Tööinspektsiooni nõustamisteenusega ning Tööelu portaaliga (edaspidi rahulolu-uuring).

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.09.2016 kell 15:00

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile anni.raigna|ät|ti.ee

 


Tööinspektsioon on alustanud väikehanget „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse rakenduspraktika koolitus “, mille eesmärgiks on Tööinspektsiooni teenistujatele spetsiifilise täiendkoolitusprogrammi tellimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.08.2016 kell 11.00.

Hanke eest vastutavaks isikuks on õigustalituse peajurist Sven Lass (sven.lass|ät|ti.ee; 56 977 931), kelle poole palume pöörduda hankedokumentide saamiseks ning kellele palume esitada kõik hankega seonduvad või pakkumuse esitamise kohta tekkivad küsimused (e-posti teel aadressil sven.lass|ät|ti.ee).

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on 40 eestikeelse artikli tellimine Tööelu portaalis avaldamiseks.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26.08.2016

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume kirjutada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget “„Tunne oma õigusi – juhendamine ja väljaõpe“ kampaania läbiviimine“”.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176162   

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on „Seminariruumide, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 2. ja 3.septembril 2016 Tallinnas toimuvaks Tööinspektsiooni ümarlauaks.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.07.2016.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – teabeosakonna välissuhete peaspetsialist Riina Otsepp, e-post : riina.otsepp|ät|ti.ee


Tööinspektsioon kutsub Teid osalema väikehankel, mille eesmärgiks on Tööelu portaalile Google Adwords kampaania läbi viimine kuni 2016. aasta lõpuni.

Käesolev väikehange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“ raames. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.07.2016 kell 12.

Väikehankega seonduvad küsimused palume edastada e-posti aadressile toimetaja|ät|tooelu.ee.  


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Tööelu portaali arendus- ja hooldustööde tellimine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173970

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid „Tõlketeenuste tellimine.

Hanke tulemusena sõlmitakse kuni 5 eduka pakkujaga raamleping.

Hange on leitav (viitenumbri 172206 järgi) ja hankedokumendid on kättesaadavad riiklikust riigihangete registrist.

Hanke eest vastutav isik on õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2016 kell 11:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „„Tunne oma õigusi – lepingueelsed läbirääkimised“ kampaania läbiviimine“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172525  

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitava teenust „Koolitusruumide, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“ 07. ja 08. juunil 2016 toimuvale Tööinspektsiooni teenistujate koolitusele.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.03.2016 kell 14:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Trükiteenuse tellimine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171581

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust ruumi, toitlustuse ja majutuse pakkuja leidmiseks 15.11.2016 toimuvale töötervishoiu ja tööohutuse alasele konverentsile. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole – õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.03.2016 kell 14:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Infokirja „Tööelu“ väljaandmine“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171073

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014–2020“.


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Väike-keskklassi sõiduauto ost“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169538


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Teenistujate tööriiete ja jalanõude hankimine“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168719 


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Väikeklassi sõiduautode ost“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168564


Tööinspektsioon on alustanud avatud menetlusega riigihanget „Väike-keskklassi sõiduautode ost“

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168538


Tööinspektsioon on alustanud lihtmenetlusega riigihanget „Tarbesõiduki ost“.

Viide hankele: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/168225


Tööinspektsioon, aadressiga Gonsiori 29, Tallinn, hangib lihtsustatud korras tellitavat teenust "Töösuhete alase õppevahendi tellimine". Riigihanke eesmärgiks on töösuhete alase õppevahendi koostamine. Õppevahendi eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine töösuhetega seonduvast. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide ja lisainformatsiooni saamiseks ning pakkumuste esitamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole - õigustalituse peajurist Sven Lass, e-post: sven.lass|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2015 kell 11:00

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga ,,Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010-2014''(1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Tunne oma õigusi – Noor töötaja sotsiaalkampaania läbiviimine“ – kampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse suurendamine töökeskkonnast ja töösuhetest, et anda esmaseid teadmisi tööellu astujale.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 164537.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1494724

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2015 kell 11.00

Riigihange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014” programmi nr 1.3.0240.10-0004 raames.


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Konverentsiteenuse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht konverentsi läbiviimiseks, osalejate toitlustamiseks ja majutamiseks 

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on õigustalituse juhataja Elina Soomets, e-post elina.soomets|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.04.2015 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) kampaania "Libisemine ja komistamine samal tasapinnal" projektiga.


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Koolituse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht Tööinspektsiooni poolt oma töötajatele läbiviidavaks koolituseks ning nende toitlustamiseks ja majutamiseks

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on õigustalituse juhataja Elina Soomets, e-post elina.soomets|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.04.2015 kell 09:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Sõidukite kasutusrent“, mille eesmärgiks on 4 (nelja) sõiduki kasutusrendile võtmine Tööinspektsioonile põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 162154.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1486072.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.04.2015 kell 10.00

Hange on seotud Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimustega 2014-2020 ,,Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine".


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitavat teenust „Töösuhete alase õppevahendi tellimine“, mille eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine töösuhete alase õppevahendi saamiseks. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on: peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.03.2015 kell 12:00

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Trükiteenuste tellimine“, mille eesmärgiks on brošüüride, voldikute ja plakatite keeleline toimetamine, korrektuur, kujundamine, trükkimine, komplekteerimine ja transport.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 159139.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1477115.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.01.2015 kell 16:30.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004). 


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Töösuhete alase õppevahendi koostamine“, mille eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine töösuhetega seonduvast.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.10.2014 kell 12:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Koolituse, toitlustuse ja majutuse teenuse tellimine“, mille eesmärgiks on leida sobiv koht Tööinspektsiooni poolt oma töötajatele läbiviidavaks  koolituseks ning  nende toitlustamiseks ja majutamiseks.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Hankedokumentide saamiseks pöörduda hanke eest vastutava isiku poole, kelleks on peajurist Mariann Ploompuu, e-post mariann.ploompuu|ät|ti.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.10.2014 kell 15:00. 

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).


Tööinspektsioon korraldab riigihanget „Libisemine ja komistamine samal tasapinnal teavituskampaania läbiviimine“, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu libisemise ja komistamise ennetamisele ja vähendamisele töökohtadel.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Hanke e-menetlus asub e-Riigihangete registris viitenumbriga 155748.

Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1392200.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.10.2014 kell 16:00.

Hange on seotud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatava programmiga „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014“ (1.3.0240.10-0004).