Menu

Infohommik "Tööohutus ehitusplatsil"

Tööinspektsiooni infohommiku „Tööohutus ehitusplatsil“ eesmärk on anda ülevaade olukorrast ehitusplatsidel, et ennetada võimalikke õnnetusjuhtumeid.

Infohommiku teemad - peatöövõtja ja alltöövõtja kohustused, tööohutuse plaan, ehitusplatsi kontrollimine, liikumisteed, isikukaitsevahendid, tellingud ja redelid, kõrgusest kukkumise oht ja ohtlikud kemikaalid.

Infohommik on osalejatele tasuta. Infohommik toimub eesti keeles.

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.