Menu

Infohommik "Renditöö"

2016 aasta mais otsustati anda Prantsusmaa tööhõive peadirektoraadile ülesandeks organiseerida kampaania: "Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus". Üle-Euroopalise kampania eesmärgiks on ühtlustada tööinspektsioonide lähenemist Euroopa Liidu direktiivide rakendamisel, propageerida töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist renditööl, edendada tööinspektsioonide omavahelist koostööd ja viia läbi piiriüleseid kontrollimisi ettevõtetes, kes renditööjõudu vahendavad. Projekt kestab 2018 aasta jooksul ja selle raames tegelevad tööinspektsioonid nii teadlikkuse tõstmisega antud küsimustes kui ka piiriülese järelevalve läbiviimisega üle Euroopa. Eesti tööinspektsioon on oma partneriteks valinud Soome ja Norra tööinspektsioonid, kellega koos kontrollitakse rendiettevõtteid.

Seoses eeltoodud kampaaniaga viib Tööinspektsioon läbi kolm infohommikut: Tallinnas, Tartus ja Narvas. Infohommikud on suunatud nii töötajatele kui ka tööandjatele, et tõsta teadlikkust kohalduvast õigusest, selgitada renditöö olemust ja seaduseid, mida järgida. Tallinnas ja Tartus toimuvatel infohommikutel on osalejatel võimalus saada ülevaade ka Soome renditud töötajatele kohalduvast õigusest, sest ettekandega esinevad lisaks Eesti tööinspektsiooni lektorile, Soome töökaitseameti esindaja, kellelt on võimalik ka küsimusi küsida praktikas tekkinud probleemide kohta. Soome esindaja peab ettekande ja vastab küsimustele inglise keeles, millele on tagatud tõlge eesti keelde.

Infohommik on osalejatele tasuta. Infohommik toimub eesti või vene keeles. 

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Infohommikute toimumisajad ja kohad:

14.05.2018 kell 9.45-14.00 Tallinnas

15.05.2018 kell 9.45-14.00 Tartus

29.05.2018 kell 9.45-12.00 Narvas, VENE KEELES

Registreerimine avaneb 2 nädalat enne ürituse toimumist.

Lisainfo: Anni Roosmägi (e-post Anni.Roosmagi|ät|ti.ee; tel. 5334 0095)