Menu

Ilu- ja hooldusteenuste ettevõtted väärtustavad ka oma töötajate tervist

13.04.2018
Tööinspektsioon kontrollis töötervishoiu nõuete täitmist ilu- ja heaoluteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Külastati 26 spaad, sanatooriumi ning rehabilitatsiooni- ja massaažiteenuse pakkujat. Töötervishoiu inspektorid andsid 78 suulist soovitust, protokollidesse märgiti 53 rikkumist ning ettekirjutus koostati 20 puuduse kõrvaldamiseks.